ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
no-gift-policy-0021
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 10 (พตส.) ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) และศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (Network Operation Center)
อ่านต่อ