ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม จัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ
TOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม จัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะในคลองลัดมะยม

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร ทีโอที และพนักงานในพื้นที่ขายและบริการลูกค้านครหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชื่อ "คลองสวย น้ำใส เยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับนักเรียนโครงการ TOT Young Club พร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นการเก็บขยะในคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในลำคลองที่ตกและฝังตัวอยู่ใต้น้ำ โดยใช้เรือคุ้ยใต้น้ำเพื่อให้ขยะที่จมอยู่ลอยตัวขึ้นเหนือน้ำเป็นการปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ