ข่าวcsr

ทีโอที เปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ปี 2562
ทีโอที เปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ปี 2562 สำหรับชุมชนเดิม

วันที่ 25 พ.ย.62 ทีโอที เปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ปี 2562 สำหรับชุมชนเดิม ประกอบด้วยผู้บริหารและ Staff ของ ทีโอที คุณครู และนักเรียน ของชุมชนเกาะบูโหลน จ.สตูล ชุมชนตะปอเยาะ จ.นราธิวาส ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล และ ชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา จำนวน 80 คน 4 ชุมชน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ