TOT Refund_Teaser for mobile_01
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินประกันส่วนที่เหลือคืน
ท่านผู้มีรายชื่อตามข้อมูลที่ตรวจพบ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการขอรับคืนเงินประกัน
ประกาศรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินประกันส่วนที่เหลือคืน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ได้เรียกเก็บเงินประกันการใช้โทรศัพท์จากลูกค้า ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2544 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการจ่ายคืนเงินประกันให้กับลูกค้าแล้ว แต่มีเพียงบางส่วนที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ายังไม่ได้รับเงินคืน ขอให้ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง หากท่านมีรายชื่อตามข้อมูลที่ตรวจสอบพบ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที พร้อมหลักฐาน เพื่อขอรับคืนเงินประกัน


 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท (50 ท่านแรก)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับพลเอก อนันตพรฯ ประธานพร้อมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ในโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดโครงการเน็ตประชารัฐ
อ่านต่อ
ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม จัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะในคลองลัดมะยม
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที เปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ปี 2562 สำหรับชุมชนเดิม
อ่านต่อ