Final_Teaser Mobile_News_TOT Mobile paid Quick pay_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่ายบิล TOTmobile ผ่าน TOT Quick Pay
ลุ้นรับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 300 บาท
Content_News_TOT Mobile paid Quick pay_01

กติกาและเงื่อนไข
      1. รายละเอียด
              - ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562
              - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : 8 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook TOT Public และ Facebook TOTmobile Gang

2. วิธีร่วมกิจกรรม
      2.1 ลูกค้า TOTmobile ที่ชำระค่าบริการผ่าน TOT Quick Pay ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พ.ย.62 ร่วมลุ้นรางวัล
      2.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ https://bit.ly/2qT5OCr เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ และรับรางวัล

3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
      3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นลูกค้า TOTmobile ที่ชำระค่าบริการผ่าน TOT Quick Pay ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พ.ย.62 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 300 บาท 20 รางวัล
      3.2 ทุก 1 เบอร์จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล
4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องตามกติกา/เงื่อนไขของกิจกรรม หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมทำไม่ถูกต้องตามกติกา จะทำการตัดสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook TOTPublic และ TOTmobileGang
6. บมจ. ทีโอที สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ บมจ.ทีโอที กำหนด
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
8. บมจ. ทีโอที จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้เท่านั้น กรณีพัสดุตีคืนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของกลับไปอีก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท (50 ท่านแรก)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับพลเอก อนันตพรฯ ประธานพร้อมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ในโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดโครงการเน็ตประชารัฐ
อ่านต่อ
ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม จัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะในคลองลัดมะยม
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที เปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ปี 2562 สำหรับชุมชนเดิม
อ่านต่อ