Final_Teaser Mobile_News_TOT Chatbot_16-11-62_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

TOT Chatbot ชวนตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับรางวัล
ลุ้นรับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 300 บาท
Content_News_TOT Chatbot_16-11-62_01

รายละเอียด
      - ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562
      - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook TOT Public และ Facebook TOT hi-speed

วิธีร่วมกิจกรรม
1. ลงทะเบียนตอบคำถามในแบบฟอร์ม  https://bit.ly/2qpzqqY  พร้อมชื่อ - นามสกุลและที่อยู่เพื่อจัดส่งของ
2. ผู้ทำตามกติกาครบถ้วน มีสิทธิ์ลุ้นรับ บัตร STARBUCKSมูลค่า 100 บาท จำนวน 20 รางวัล
3.ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 30พฤศจิกายน 2562
4. ประกาศผลวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทาง Facebook TOT Public และ TOT hi-speed
5. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น (ท่านละ 1รางวัล /1 สิทธิ์)
6. ของที่ระลึกไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
7. คำตัดสินของ บมจ.ทีโอที ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ