ข่าวcsr

บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 มี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหาร พนักงานของ บมจ.ทีโอที พร้อมประชาชน จ.น่าน ได้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า
บมจ.ทีโอที ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 ได้กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  โดยได้จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน บมจ.ทีโอที ในวันที่  8พฤศจิกายน 2562  ทั้งนี้ วัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน มากว่า 600 ปี อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเนื่องจากองค์พระธาตุสูงถึง 2 เส้น หรือ 55.5 เมตร เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ทีโอที ประจำปี 2562  โดยมียอดจำนวนเงินบริจาคกว่าสี่ล้านบาท 

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระอันเป็นมงคลนี้ เป็นประจำทุกปี ทีโอที ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาในโครงการ "ชุดนี้ ทีโอที จัดให้" ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้เยาวชน เพื่อการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 110,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียน  

สำหรับ โครงการ "ชุดนี้ ทีโอที จัดให้" เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการศึกษาของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาและเสริมสร้างให้เยาวชนได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญสร้างการพัฒนาให้กับประเทศ             

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท (50 ท่านแรก)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับพลเอก อนันตพรฯ ประธานพร้อมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ในโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดโครงการเน็ตประชารัฐ
อ่านต่อ
ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม จัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะในคลองลัดมะยม
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที เปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ปี 2562 สำหรับชุมชนเดิม
อ่านต่อ