ข่าวcsr

บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 มี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหาร พนักงานของ บมจ.ทีโอที พร้อมประชาชน จ.น่าน ได้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า
บมจ.ทีโอที ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 ได้กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  โดยได้จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน บมจ.ทีโอที ในวันที่  8พฤศจิกายน 2562  ทั้งนี้ วัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน มากว่า 600 ปี อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเนื่องจากองค์พระธาตุสูงถึง 2 เส้น หรือ 55.5 เมตร เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ทีโอที ประจำปี 2562  โดยมียอดจำนวนเงินบริจาคกว่าสี่ล้านบาท 

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระอันเป็นมงคลนี้ เป็นประจำทุกปี ทีโอที ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาในโครงการ "ชุดนี้ ทีโอที จัดให้" ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้เยาวชน เพื่อการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 110,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียน  

สำหรับ โครงการ "ชุดนี้ ทีโอที จัดให้" เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการศึกษาของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาและเสริมสร้างให้เยาวชนได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญสร้างการพัฒนาให้กับประเทศ             

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ