Teaser Mobile_News_Juspay_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการให้บริการรับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการผ่านระบบ Just Pay
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

Content_News_Juspay_01 

ประกาศ

เรื่อง ยกเลิกการให้บริการรับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ ผ่านระบบ Just Pay

 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน


                    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอยกเลิกการให้บริการรับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการผ่านระบบ Just pay โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

                   
                    
            

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
อ่านต่อ
ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR กับธนาคารออมสิน พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
อ่านต่อ