Teaser Mobile_TOT Mobile_News_30-09-2019_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตุลา พาโชคกับ TOTmobile
เปิดเบอร์ใหม่รายเดือน กับ TOTmobile ลุ้นรับค่าโทรฟรี 1 เดือน 20 รางวัล

Content_TOT Mobile_News_30-09-2019_01 

กิจกรรม “ตุลา พาโชคกับ TOTmobile”

เปิดเบอร์ใหม่รายเดือน กับ TOTmobile ลุ้นรับค่าโทรฟรี 1 เดือน20 รางวัล

1. รายละเอียด :

 • ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล  : 9 พฤศจิกายน 2562

  ช่องทางประกาศรายชื่อทาง Facebook TOT Public และ TOTmobile Gang

   

  2.วิธีร่วมกิจกรรม :

          2.1 เพียงเปิดเบอร์ใหม่กับ TOTmobile ระบบรายเดือน ระหว่าง วันทิ่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

          2.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ และรับรางวัล ลงในแบบฟอร์ม https://bit.ly/2n0Je9q

  3.ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล :

          3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเปิดเบอร์ใหม่ TOTmobile ระบบรายเดือน พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ลุ้นรับค่าโทรฟรี 1 เดือน มูลค่า 350 บาท

          3.2 การเปิดเบอร์ใหม่ในระบบรายเดือน ทุก 1 เบอร์จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล (ยกเว้น Pro Staff และ Pro s Plus ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม)

  4.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องตามกติกา/เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมทำไม่ถูกต้อง ตามกติกา จะทำการตัดสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ทาง Facebook TOT Public และ TOTmobile Gang

  6. บมจ. ทีโอที สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ บมจ.ทีโอที กำหนด

  7.บมจ. ทีโอที จะจ่ายค่าบริการ TOTmobile ให้กับผู้โชคดีตามหมายเลขที่เปิดใช้บริการ มูลค่า 350 บาท ฟรี 1 เดือน ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยจะมีเอกสารแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายค่าบริการให้เพียงครั้งเดียว

  8. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

  9. การตัดสินของ บมจ.ทีโอที ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  ข่าว CSR

  นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
  อ่านต่อ
  ข่าว CSR

  TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
  อ่านต่อ
  ข่าว CSR

  ทีโอที หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR กับธนาคารออมสิน พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
  อ่านต่อ