Teaser Mobile News_eService_01-09-2019
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชำระค่าบริการ TOT จะค่าเน็ต ค่าโทร ค่ามือถือของทีโอที ผ่าน TOT eservice
ชำระค่าบริการ TOT ผ่าน TOT eservice ลุ้นรับ Flash Drive 100 รางวัล

Content News_eService_01-09-2019 

กิจกรรมชำระค่าบริการผ่าน TOT eservice

 

1. รายละเอียดและเงื่อนไข : เพียงชำระค่าบริการ TOT จะค่าเน็ต ค่าโทร ค่ามือถือของทีโอที ผ่าน TOT eservice   ลุ้นรับ Flash Drive 100 รางวัล

ระยะเวลากิจกรรม     : ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562
ประกาศผล              : วันที่ 8 ตุลาคม 2562

2. ช่องทางร่วมกิจกรรม :

ลูกค้า TOT ชำระค่าบริการผ่าน   www.tot.co.th/eservice   ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562


3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของสมมนาคุณ :  

       3.1 ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 -30 กันยายน 2562
       3.2 ชำระค่าบริการ จำนวน 100 ท่านแรก (ที่ได้รับยืนยันชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว)

4. ของสมนาคุณที่จะได้รับ :  

       : Flash drive (จำนวน 100 รางวัล)
       : ลูกค้ามีสิทธิ์รับของรางวัล 1 รายชื่อ/1สิทธิ์

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ :  

       : วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทาง www.tot.co.th  และ www.facebook.com/TOTPublic

6. บมจ.ทีโอที สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลตามเงื่อนไขที่ บมจ.ทีโอที กำหนด
7. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์/แลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือส่วนลดค่าบริการ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นได้
8. บมจ.ทีโอที จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตามข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ที่ให้ไว้กับ บมจ.ทีโอที เท่านั้น (หลังจากตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วน)
9. กรณีของรางวัลที่จัดส่งมีการตีกลับด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บมจ.ทีโอทีของสงวนสิทธิ์ไม่ส่งรางวัลนั้นกลับไปอีก
10. พนักงานทีโอทีที่ใช้สิทธิ์เลขหมายพนักงาน ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
11. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ บมจ.ทีโอที ถือเป็นสิ้นสุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
อ่านต่อ
ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR กับธนาคารออมสิน พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
อ่านต่อ