ข่าวcsr

ทีโอที จัดอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร"
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ทีโอที ร่วมอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร"

       22 ส.ค.62 บมจ.ทีโอที สนญ. แจ้งวัฒนะ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมการ ทีโอที /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG&CSR) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร" โดยมีกรรมการ บมจ.ทีโอที (นางศิริพร เหลืองนวล คุณพรชัย หาญยืนยงสกุล และคุณโกมล  จิรชัยสุทธิกุล) ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมอบรมในครั้งนี้  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติในการทำ CSR  ขององค์กร และคุณค่าของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งมี นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย

          นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมการ บมจ.ทีโอที  /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) กล่าวว่า เป้าหมายการจัดสัมมนางานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงานของ ทีโอที ให้ความสำคัญและเข้าใจถึงเรื่องการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้ทางองค์กรมีความยั่งยืนส่งผลให้ในส่วนของการทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกทคนจะได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตรง

          ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า“สำหรับการสัมมนาในวันนี้ จะมีอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรก บทบาทของ CG และ CSR ที่จะนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนขององค์กร เรื่องที่ 2 แนวทางในการทำ CSR  เรื่องที่ 3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  โดย CSR ของ ทีโอที มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนากระบวนการทำงานที่พนักงานในภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการทำ CSR in Process ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพนักงานที่จะมีส่วนร่วมทุกคน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการทำรายงานแห่งความยั่งยืน  GRI  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการภายในและสื่อสารไปยังภายนอกถึงการดำเนินงานที่ดี ทั้งหมดนี้เป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที - มิวสเปซ เดินหน้าเทคโนโลยีอวกาศ หลังภารกิจยิงจรวด Blue Origin ขึ้นฟ้าสำเร็จ ตั้งเป้าให้บริการ Space IDC หนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตร Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท รวม 20 รางวัล (วันละ 1 รางวัล) เมื่อสมัครสมาชิก TOT Privilege
อ่านต่อ
ข่าว CSR

บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
อ่านต่อ