ข่าวcsr

TOT Young Club เปิดชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา
TOT Young Club เปิดชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา ยกระดับสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

(15 สิงหาคม2562) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดชุมชนโครงการ“TOT Young Club เด็กไทย 4.0ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดฯ ร่วมด้วย ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ระหว่าง ประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม นายนพพร เรืองพิริยกิจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บมจ.ทีโอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจและคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 นั้น ซึ่ง ทีโอที นับเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ โดยโครงการ TOT Young Club มีส่วนสำคัญในการต่อยอดพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของ จ.พะเยา ที่ทุกภาคส่วนได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจในการทำโครงการดี ๆ ให้กับชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีจังหวัดพะเยาให้เป็นที่ให้เป็นที่รู้จักในโลก Online   ที่จะทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเข้าถึงพื้นที่ และได้ร่วมสนับสนุนของดีมากกมายที่จังหวัดพะเยา

ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ขององค์กร ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development  Goals; SDGs) ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยต่อยอดจากความสามารถหลักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลขององค์กร ทั้งนี้ ในด้านการศึกษาได้การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน การอบรมเพื่อให้มีทักษะในด้านการใช้ Social media ทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook YouTube เว็บไซต์ และการทำตลาดออนไลน์  โดยด้านเศรษฐกิจโครงการฯ ได้เข้าไปสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page ของชุมชน เพื่อสร้างสร้างรายได้และความยั่งยืนให้ชุมชน โครงการ TOT Young Club ปัจจุบันมีเครือข่ายแล้ว 64 ชุมชน โดยชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา เป็น ชุมชนใหม่แห่งที่ 65 สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และบมจ.ทีโอที ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนกับโครงการ TOT YOUNG CLUB  โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

กระทรวงดีอี เฝ้าระวังเครือข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อประโยชน์การติดต่อของประชาชน-เป็นช่องทางติดต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ล่าสุดพื้นที่จ.อุบลใช้งานเน็ตได้แล้ว 900 หมู่บ้าน จาก 915 หมู่บ้าน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที มอบถุงยังชีพ พร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ภาคเหนือ และ อีสาน อย่างต่อเนื่อง
อ่านต่อ
ข่าวcsr

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดชุมชนใหม่โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนบ้านแหลมสัก จ.กระบี่
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เปิด “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ต่อยอด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับ Gift Voucher Central มูลค่า 300 บาท (20รางวัล)
อ่านต่อ