ข่าว CSR

ประธานกรรมการ ทีโอที ตรวจความพร้อมระบบสื่อสารฯ สนับสนุนการติดต่อเพื่อควบคุมดับไฟป่าพรุควนเคร็ง
น.อ.สมศักดิ์ฯ ประธานกรรมการ ทีโอที ตรวจความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมสนับสนุนการติดต่อเพื่อควบคุมดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อม ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที  ลงพื้นที่เหตุไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งรถ Mobile Satellite  และรถสื่อสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile ซึ่ง ทีโอที จากส่วนกลางได้นำมาสนับสนุน และรวมถึงการสนับสนุนของทีโอทีในพื้นที่นครศรีธรรมราช ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 500/500 Mbps จำนวน 2 วงจร และ    IP  Phone จำนวน 2 เลขหมาย   เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารในการปฎิบัติงานของจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดับไฟป่าครุควนเคร็ง ให้ได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ ในการตรวจความพร้อมครั้งนี้ ประธานกรรมการ ทีโอที ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพนักงาน ทีโอที ที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

กระทรวง ดีอี มอบหมาย ทีโอที สนับสนุนระบบสื่อสารช่วยเหตุไฟไหม้ป่าพรุควรเคร็ง
อ่านต่อ
ข่าว CSR

คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงาน ทีโอที พร้อมเยาวชนโครงการ TOT Young Club กิจกรรม ทำความดีเพื่อสังคม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ /คืนความสมดุลสู่ท้องทะเล
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที สนับสนุนโครงข่ายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไลฟ์สดเกาะติดมาเรียม พะยูนน้อย ตลอด24ชม. ที่ เกาะลิบง@ตรัง
อ่านต่อ