Teaser Mobile_IoT&ICT_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 2562

        มูลนิธิ มสวท.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้จัดทำ  โครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติครั้งที่ 12" ประจำปี 2562
         ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 31 ส.ค. 2562 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaifstt.org 

Content_IoT&ICT_01

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ
อ่านต่อ