ข่าว CSR

โครงการ TOT Young Club ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการังคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล
คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร/ พนักงาน ทีโอที พร้อมเยาวชนโครงการ TOT Young Club กิจกรรม ทำความดีเพื่อสังคม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ /คืนความสมดุลสู่ท้องทะเล

2 สิงหาคม 2562 ณ วิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม โดยมีคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที นำโดย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที นำโดย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที และเยาวชนในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร จากโรงเรียนพลูตาเหลืองวิทยา จ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ และคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน TOT CSR ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีการกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดประสิทธิผลและเป็นไปทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของทั่วโลก เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ทีโอที จึงได้จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมในการฟื้นฟูแนวปะการังให้สมบูรณ์ และคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562    

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า ให้ความสำคัญกับนโนบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีจิตสาธารณะทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ เป็นการร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธาณะ เป็นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทุกคนได้มีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน การชมผลงานการอนุรักษ์แนวปะการัง/ผลงานด้านการวิจัยของเยาวชน โดยการแนะนำการดูแลรักษาปะการังด้วยกิจกรรมเพาะพันธุ์ปะการัง เพื่อทดแทนแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง และเพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์โดยเป็นทั้งแหล่งอนุบาล และแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งได้เป็นอย่างดี การปล่อยปูม้าไข่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ การปล่อยฉลามทราย เพื่อทำความสะอาดผิวดินชายหาดและการปล่อยหอยสังข์ เพื่อกำจัดขยะช่วยรักษาชายฝั่ง ซึ่งรับซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้า โดยหอยสังข์จัดเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์                 

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า นอกจากการสร้างสรรค์ยกระดับบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างเข้มข้นแล้ว การสร้างโอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยได้มีการบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดประสิทธิผลและเป็นไปทั่วทั้งองค์กรผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมเป็นกิจกรรม Showcase ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ซึ่งเป็นชุมชนในโครงการ TOT Young Club ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มีหาดทรายขาว แหล่งดูปะการัง โดย ทีโอที ได้สนับสนุน TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ทั้งในด้านการรณรงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยสร้างแบบอย่างของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 ทีโอที ได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุด “ทะเลยิ้มได้” เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการัง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาล พืชและสัตว์ทะเลให้สมบูรณ์ของชุมชนบ้านช่องแสมสาร จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ ทีโอที ที่ได้จุดประกายความคิดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที นำเยาวชน TOT Young Club ร่วมกิจกรรมลดโลกร้อน "ปลูกจิตอาสา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที ร่วมกับ ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์ เปิดโครงการ TOT Young Club ผลักดันขยายตลาดชุมชน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที เปิดชุมชนใหม่ต่อเนื่อง “โครงการ TOT Young Club” ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง จ.กาฬสินธุ์ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาสินค้าออนไลน์ให้กับชุมชน
อ่านต่อ