ข่าว CSR

TOT Young Club ชุมชนลำพระยา
TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562

TOT Young Club ชุมชนลำพระยา นำสินค้าของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ระหว่าง 26 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 2562 โดยเยาวชนจากโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ได้นำกล้วยกรอบแก้ว ถั่วทอด ทองม้วน ไข่เค็มลำพะยา น้ำมันมะพร้างสกัดเย็น น้ำมันทิพย์ กระเป๋าสะพายทำจากซองกาแฟ ซึ้งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนลำพะยา พร้อมกันนี้ได้สาธิตการทำขนมมื่อฉี่ ขนมไทยโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ