ts m 02
ข่าว CSR

65 ปี ทีโอที จัดยิ่งใหญ่ทรานฟอร์ม ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล
65 ปี ทีโอที จัดยิ่งใหญ่ทรานฟอร์มขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล มุ่งสร้างฐานรากโทรคมนาคมดิจิทัลให้กับประเทศ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Digital Service ตอบโจทย์ลูกค้าดิจิทัล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนญ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที จัดงานวันครบรอบก่อตั้งองค์กร 65 ปียิ่งใหญ่ แสดงพลังผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานทุกระดับทั่วประเทศที่จะร่วม Transformation ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล เป็นผู้นำให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศเต็มรูปแบบ วางตำแหน่งองค์กรเป็นผู้นำสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้กับประเทศ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สู่บริการ Digital Service ให้กับลูกค้า ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายในงานได้จัดกิจกรรมเดิน “สานสัมพันธ์.....สามัคคี ทีโอที” โดยมี น.อ.สมศักด์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรรมการ บมจ.ทีโอที ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมจัดพิธีมอบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย WiFi โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีรับมอบรางวัลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ www.tot.co.th รางวัล Government Standard of Excellence จากงาน WEBAWARD 2018 รางวัล Silver Winner จากงาน W’ AWARD 2018 และรางวัล Best Telecommunication Mobile Website จากงาน MOBILEWEBAWARD 2018 พร้อมนิทรรศการภายใต้แนวคิด ทีโอที ผู้นำให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการวางพื้นฐานโทรคมนาคที่มั่นคงของประเทศ วันนี้ ทีโอที ได้ทรานฟอร์มตัวเองเป็นองค์กรดิจิทัล ทั้งในด้านการเป็นผู้นำให้บริการ Digital Infrastructure สร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้กับประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่และเมือง ซึ่งจะเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย โดย ทีโอที จะเป็นผู้ดำเนินการด้าน Infrastructure Sharing เพื่อลดการลงทุนลดการติดตั้งซ้ำซ้อนของประเทศ และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จาก 5G ในการพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคนี้ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยกระทรวงดีอีได้มอบหมายให้ ทีโอที ดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ โครงการเน็ตประชารัฐ ที่กระทรวงดิจิทัลไม่เพียงมอบหมายให้ ทีโอที ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,000 หมู่บ้านทั่วประเทศเท่านั้น แต่ได้มอบหมายให้ ทีโอที ทำหน้าที่เป็น literate อบรมให้มีความรอบรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นความรู้ Knowledge ให้กับชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐในการสร้างประโยชน์ที่คุ้มค่าทั้งด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และบริการข้อมูลภาครัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ (Big Rock) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยFiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มี โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงการขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาล เพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล Tele-Medicine ของ กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในรูปแบบดิจิทัลในอนาคต

ดร.มนต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในด้านบริการ Digital Service โดยพัฒนา แอพพลิเคชั่น TOT easy life ตอบโจทย์บริการดิจิทัลให้ลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ 24 ชั่วโมง ในการสมัครใช้บริการ ตรวจสอบ ค่าใช้บริการ ดูโปรโมชั่น ข่าวสาร สิทธิพิเศษ ค้นหาศูนย์บริการ แจ้งปัญหาการใช้งาน โดยติดตั้ง ผ่านทาง App store และ Google Play รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ทีโอที (www.tot.co.th) และเว็บไซต์บริการ TOT fiber 2U เพื่อให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยยึดหลัก Customer Centric เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในทุกอุปกรณ์ ด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ Content Management System (CMS) โดยทำการ Integrate ผ่าน API ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้ ทีโอที สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที โดยเว็บไซต์ของ ทีโอที ซึ่งมีบริษัท มายรัม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้พัฒนาและออกแบบได้รับรางวัลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ www.tot.co.th จากงานประกาศผลรางวัลชั้นนำประจำปี 2561 จำนวน 3 รางวัล คือรางวัล Government Standard of Excellence จากงาน WEBAWARD 2018 รางวัล Silver Winner จากงาน W’ AWARD 2018 และรางวัล Best Telecommunication Mobile Website จากงาน MOBILEWEBAWARD 2018

ด้านนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ภายใต้ทิศทางธุรกิจที่ไปสู่ดิจิทัล ทีโอที ยังคงมุ่งมั่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ คือรู้จักหน้าที่ รับผิดชอบ เป็นธรรมเท่าเทียม โปร่งใสในการดำเนินงาน มองไกลสร้างคุณค่า รักษาจริยธรรม เป็นผู้นำความดีและมีส่วนร่วม และผดุงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงกรรมผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที ได้ดำเนินการใน 3 ด้าน คือ ด้านโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดย ทีโอที ได้สนับสนุนการติดตั้งเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WI-iFi) และยกเว้นค่าติดตั้ง พร้อมยกเว้นค่าบริการรายเดือน ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ยังยืนของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT และสามารถศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนตามโครงการฯ ทั่วประเทศ จำนวน 24 โรงเรียน ซึ่งวันนี้ได้มีการส่งมอบเป็นทางการ โดยมี นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เกียรติมารับมอบในครั้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

TOT easy life แอพเดียว..ครบทุกเรื่อง : จ่ายบิล สมัครใช้บริการ เช็คยอดเติมเงิน ตรวจสอบพื้นที่บริการ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 65 ปี ทีโอที ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนที่ด้อยโอกาสบ้านป่ากล้วย” สนับสนุนกิจกรรม CSR โดย ทีโอที
อ่านต่อ