mobile
ข่าวทั่วไป

กิจกรรมสมัคร TOT fiber 2U ผ่านออนไลน์
รับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ จำนวน 50 รางวัล จาก ทีโอที
size 375 x 600

 


กิจกรรมสมัคร TOT fiber 2U ผ่านออนไลน์

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. ระยะเวลากิจกรรม   :  ตั้งแต่วันที่  6 - 28  ธันวาคม 2561

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรชมภาพยนตร์จาก ทีโอที : วันที่  10 มกราคม 2562  

  ทาง Facebook TOT Public Company Limited  และ TOT hi-speed

2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึก

     2.1 เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการ TOT fiber 2U ผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.tot.co.th/fiber2U เเละ
         www.toteservice.com/fiber/ TOT easy life Application ภายในวันที่ 6 - 28  ธันวาคม  2561 เท่านั้น

         2.1.1 ลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัยที่สมัครใช้บริการในนามบุคคล และลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการ TOT fiber 2U

         2.1.2 ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ บมจ.ทีโอที ทุกประเภท (ADSL/Wi-Net) ที่ขอเปลี่ยนมาใช้บริการ
               TOT fiber 2U

     2.2 ลูกค้าผู้สมัครใช้บริการตามข้อ 2.1 ต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ตามขั้นตอนของเว็บไซต์ครบถ้วนและมีการชำระเงินค่าติดตั้งบริการภายใน
          วันที่ 28 ธันวาคม 2561  (50 ท่านแรกได้รับบัตรชมภาพยนตร์ เครือ SF Cinema จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
          (ท่านละ 2 ใบ / 1 สิทธิ์ การสมัคร) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึก : วันที่ 10 มกราคม 2562  ทาง Facebook TOT Public Company Limited และ TOT hi-speed

4. บมจ.ทีโอที สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึกตามเงื่อนไขที่ บมจ.ทีโอที กำหนด

5. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ บมจ.ทีโอที และผู้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้

6. ของที่ระลึกไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

7. บมจ.ทีโอที จะจัดส่งของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้เท่านั้น
   กรณีพัสดุตีคืนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของกลับไปอีก

8. การตัดสินของ บมจ.ทีโอที  ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) แสดงจุดยืนต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาคนในหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครนำดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ประโยชน์-ขับเคลื่อนต่อยอดสร้างการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอที ร่วมพิธีเปิด และออกร้านงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก 2018"
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอทีให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
อ่านต่อ