ข่าวประชาสัมพันธ์

mister Donut และ Auntie Anne's มอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า TOT Mobile
mister Donut และ Auntie Anne's มอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า TOT Mobile
mister Donut และ Auntie Ann's มอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า TOT Mobile
Mister-Donut
ลูกค้ารับฟรีโดนัท 1 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 19.- 

   - กด USSD * 9022 * 3 * 1 #  📞 รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขหมาย ต่อเดือน

   - ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 61  รวมทั้งสิ้น 6,000 สิทธิ์

ข้อความ Code ที่ลูกค้าได้รับ    “รับฟรีโดนัท 1 ชิ้น มูลค่า 19.-  MDxxxxx_ddmmmh:mm”

เงื่อนไขต่างๆ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TOT mobile ทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ยกเว้นเลขหมายทดสอบ (1 เลขหมาย / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน)
 2. ระยะเวลาเริ่มรายการสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.61 – 31 ธ.ค.61 กรณีที่ครบกำหนด (31 ธ.ค.61) จำนวนสิทธิ์ยังคงเหลือ ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ 3 เดือน จนกว่าสิทธิ์จะหมด
 3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ทีโอที ดำเนินการ)
 • SMS ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 จนกว่าจะหมดเวลาส่งเสริมการขาย
 • เว็บไซต์ ทีโอที และสื่อออนไลน์ Social media ทีโอที
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งหน้าเคาน์เตอร์ร้านค้า (Roll Menu)

auntie Ann's

 1. ลูกค้ารับฟรี Specialty Pretzel 1 ชิ้น เลือกได้ 4 รสชาติ (Original, Sesame, Garlic, Sour Cream) ราคาปกติ 35.-  Free Specialty Pretzel  
  -  กด USSD : * 9022 * 2 * 1 # 📞 รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขหมาย ต่อเดือน จำกัดเดือนละ 1,000 สิทธิ์ ระยะเวลา 3 เดือน (1 ส.ค. - 31 ต.ค.61) รวมทั้งสิ้น 3,000 สิทธิ์
 2. ลูกค้ารับสิทธิ์ซื้อ Lemonade 16 oz. ในราคา 25 บาท จากราคา ปกติ 45 บาท Lemonade 16 oz
  -  กด USSD :  * 9022 * 2 * 2 # 📞 รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขหมาย ต่อเดือน จำกัดเดือนละ 500 สิทธิ์   ระยะเวลา 3 เดือน (1 ส.ค. - 31 ต.ค.61) รวมทั้งสิ้น 1,500 สิทธิ์
 3. ลูกค้ารับสิทธิ์ซื้อ Almond Pretzel + Lemonade 16 oz. ในราคา 80 บาท จากราคาปกติ 90 บาท
  -  กด USSD :  * 9022 * 2 * 3 # 📞 *ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ * ระยะเวลา 3 เดือน (1 ส.ค. - 31 ต.ค.61)  รวมจำนวนสิทธิ์ในระยะเวลา 3 เดือน 4,500 สิทธิ์ 

*** ลูกค้า 1 เลขหมายจะกดรับสิทธิ์ได้ทั้ง 3 เมนู ต่อเดือน (โดยเมนู 1 และ 2 กดได้เมนูละ 1 ครั้ง ส่วนเมนู 3 กดได้ไม่จำกัด) ***

ข้อความ Code ที่ลูกค้าได้รับ

เมนู 1 Free Specialty Pretzel : “รับฟรี Specialty Pretzel 1 ชิ้น  ANxxxxx_ddmmmh:mm”

เมนู 2 Lemonade 16 oz. : “รับสิทธิ์ซื้อ Lemonade 16 oz. ในราคา 25.-  ANxxxxx_ddmmmh:mm”

เมนู 3 Almond Pretzel + Lemonade 16 oz. : “รับสิทธิ์ซื้อ Almond Pretzel + Lemonade 16 oz.

ในราคา 80.- ANxxxxx_ddmmmh:mm”

เงื่อนไขต่างๆ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TOT mobile ระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ยกเว้นเลขหมายทดสอบ
 2. ระยะเวลาเริ่มรายการสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.61 – 31 ต.ค.61 กรณีที่ครบ 3 เดือน จำนวนสิทธิ์ยังคงเหลือ ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ 3 เดือน จนกว่าสิทธิ์จะหมด
 3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ทีโอที ดำเนินการ)
 • SMS ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 จนกว่าจะหมดเวลาส่งเสริมการขาย
 • เว็บไซต์ ทีโอที และสื่อออนไลน์ Social media ทีโอที
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งหน้าเคาน์เตอร์ร้านค้า (Roll Menu)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที นำเสนอโครงการ TOT Help Call Center ซึ่งเป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินแสดงผลอัตโนมัติ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “แนะนำบริการ Cloud Technology & TOT Cloud Service และบริการหลังการขาย ให้กับบริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดิจิทัลฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานฯ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดกิจกรรม “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมออกบูธ รณรงค์กิจกรรมทำความดี “ TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก ...ลดขยะให้โลก” ในงาน ITPC Sport Day & Cyber Night Party
อ่านต่อ