ข่าว CSR

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บมจ.ทีโอที จัดกิจกรรมทำความดีถวายเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก...ลดขยะให้โลก
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บมจ.ทีโอที จัดกิจกรรมทำความดีถวายเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก...ลดขยะให้โลก
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บมจ.ทีโอที จัดกิจกรรมทำความดีถวายเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก...ลดขยะให้โลก

วันที่ 19 กรกาคม 2561 ที่บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรมทำความดีถวาย “TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก...ลดขยะโลก” เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้า ประชาชน และพนักงาน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทน

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก...ลดขยะโลก” เพื่อรณรงค์เชิญชวนลูกค้า ประชาชน และพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมทำความดีถวายโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกให้กับโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มที่จะรณรงค์ลดใช้พลาสติกเพิ่มมากขึ้น อาทิ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกใช้ถุงพลาสติกจ่ายยาในโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ หรือส่วนการแพทย์ของ ทีโอที ได้ประชาสัมพันธ์งดใช้ถุงหูหิ้วโดยใช้ถุงผ้าเพื่อรับยาแล้ว รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ศูนย์อาหาร ทีโอที เพื่อรณรงค์เชิญชวนพนักงาน ทีโอที ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 6 ที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากสุดในโลก ซึ่งมีพนักงานสนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก นอกจากนี้ที่ผ่านมา ทีโอที ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า และประชาชน โดยการแจกถุงผ้า TOT CSR สำหรับการร่วมกิจกรรมผ่าน LINE@ TOT public และผ่าน Facebook TOT privilege ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2561 โดย ทีโอที จะมีการจัดกิจกรรม “TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก...ลดขยะโลก” เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมทำความดีถวายโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้าแทน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

โครงการ "จักรยานท่องเที่ยว TYC KHAO SOK 2018" วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 สถานที่จัดกิจกรรม เขื่อนรัชชประภา (อาคารประภาภิรมย์) จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อชุมชน “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดกิจกรรม “TOT Young Club เด็กไทย4.0ต้นกล้าประชารัฐ” ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ชุมชนหนองมะแซว จ.ร้อยเอ็ด
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จับมือท้องถิ่นชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวภายใต้โครงการ TOT Young Club เสริมจุดแข็งท่องเที่ยวป่าชายเลน-วิถีชีวิตชุมชนสู่ e-commerce ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
อ่านต่อ