teaser-tree-planting-m
ข่าว CSR

TOT ร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเล ปลูกป่าชายเลน จ.ชลบุรี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2559
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการภูมิถาคที่ 5 พร้อมด้วยพนักงาน ทีโอที ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าชายเลนแสมสาร
content-tree-planting-1
"ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี"
content-tree-planting-2
ร่วมทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 16 จัดขึ้นโดยกองทัพเรือเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพลเรือตรี ธานี ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนสองฝั่งคลองหนองบัว-เสม็ดงาม จันทบุรี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอที ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการจัดเตรียมพื้นที่จุดติดตั้งให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอที ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมไปสู่การเป็น "องค์กรคุณธรรม"
อ่านต่อ