ข่าว CSR

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการ “Digital For all”
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามโครงการ “Digital For all” ซึ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้ดิจิทัล
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการ “Digital For all” ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัล
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการ “Digital For all” ได้แก่ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน (Point of Sale : PoS) และโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานเชื่อมโยงต่อยอดซึ่งกันและกัน สร้างประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โครงการเน็ตประชารัฐ โดย บมจ.ทีโอที ซึ่งได้ติดตั้งครบทั้ง 24,700 หมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายโครงข่าย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 3,196 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสุขศาลาพระราชทาน จำนวนไม่น้อยกว่า 812 แห่ง รวมทั้งขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-medicine) จำนวน 20 แห่ง โดยกำหนดติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

โครงการร้านค้าดิจิทัลชุมชน (PoS) โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศด้านการค้าขายออนไลน์ ปัจจุบันติดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 71 จุดแบ่งเป็น ภาคเหนือ 68 จุด ภาคตะวันออก 3 จุด ทั้งนี้ ภายในปี 2561 มีเป้าหมายที่จะติดตั้งเพิ่มอีก 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอนแก่น บุรีรัมย์ พังงา และเพชรบุรี รวมทั้งหมดเป็น 82 จุดทั่วประเทศ

การขยายผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านศูนย์ฯซึ่งมีจำนวนกว่า 2,280 แห่งทั่วประเทศ โดยการจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ได้มีการแนะนำการใช้งาน M-powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ในยุค Thailand 4.0 และแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น Varee เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมก่อนการเดินทาง

“Digital For all” เป็นการสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ที่รัฐจะจัดให้มีและให้บริการในรูปแบบ Digital For all ในอนาคต เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

internet

กระทรวงดีอีเอสมอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ลงพื้นที่ดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์สนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ ระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 หนองจอก กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
ข่าวโปรโมชั่น

NT เตรียมรวมโครงข่ายโทรต่างประเทศ มั่นใจ 001 และ 009 พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งหมด เตรียมยุติ 007 และ 008 ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลลูกค้าลดค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการภายในโครงข่าย มอบโปรสุดพิเศษ 18 ปลายทาง 5 เดือนเริ่มพฤษภาคม 64
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที พร้อมสนองนโยบายดีอีเอส ติดตั้ง Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone และCCTV ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกทีมแพทย์สู้โควิด
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
อ่านต่อ