ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอทีจัดกิจกรรมลูกค้า "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา"
ทีโอที จัดกิจกรรมดูแลลูกค้าสัมพันธ์ "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง องค์กรกับคณะคุณลูกค้าอันทรงเกียรติ
ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา"
วันที่ 28 เมษายน 2561 ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Trip) "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทีโอที กับลูกค้า โดยนำลูกค้าเยี่ยมชมความสวยงามโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม, วัดพุทไธศวรรย์, วัดราชบูรณะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต รวมทั้งความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนสองฝั่งคลองหนองบัว-เสม็ดงาม จันทบุรี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอที ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการจัดเตรียมพื้นที่จุดติดตั้งให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอที ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมไปสู่การเป็น "องค์กรคุณธรรม"
อ่านต่อ