ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอทีจัดกิจกรรมลูกค้า "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา"
ทีโอที จัดกิจกรรมดูแลลูกค้าสัมพันธ์ "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง องค์กรกับคณะคุณลูกค้าอันทรงเกียรติ
ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา"
วันที่ 28 เมษายน 2561 ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Trip) "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทีโอที กับลูกค้า โดยนำลูกค้าเยี่ยมชมความสวยงามโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม, วัดพุทไธศวรรย์, วัดราชบูรณะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต รวมทั้งความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

โครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที ร่วมกับ ชุมชนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี ผลักดันขยายตลาดชุมชน ให้ยั่งยืนสู่ e-commerce ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอที อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ศปท.ทีโอที)
อ่านต่อ
ข่าว CSR

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล โครงการ "จักรยานท่องเที่ยว TYC KHAO SOK 2018"
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะหัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัดถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะหัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัด วางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ
อ่านต่อ