ประชาสัมพันธ์องค์กร

ทีโอทีจัดกิจกรรมลูกค้า "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา"
ทีโอที จัดกิจกรรมดูแลลูกค้าสัมพันธ์ "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง องค์กรกับคณะคุณลูกค้าอันทรงเกียรติ
ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา"
วันที่ 28 เมษายน 2561 ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Trip) "พาออเจ้า ใส่ชุดไทย ไปอโยธยา" เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทีโอที กับลูกค้า โดยนำลูกค้าเยี่ยมชมความสวยงามโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม, วัดพุทไธศวรรย์, วัดราชบูรณะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต รวมทั้งความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที นำเสนอโครงการ TOT Help Call Center ซึ่งเป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินแสดงผลอัตโนมัติ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ภายใต้โครงการ “แนะนำบริการ Cloud Technology & TOT Cloud Service และบริการหลังการขาย ให้กับบริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดิจิทัลฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานฯ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดกิจกรรม “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมออกบูธ รณรงค์กิจกรรมทำความดี “ TOT CSR ลดใช้ถุงพลาสติก ...ลดขยะให้โลก” ในงาน ITPC Sport Day & Cyber Night Party
อ่านต่อ