News Update

อัพเดทข่าวจาก TOT

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2563”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการ ทีโอที รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 5 โอเปอร์เรเตอร์ ส่งข้อความเตือนภัยธรรมชาติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง
อ่านต่อ