News Update

อัพเดทข่าวจาก TOT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงานและเป็นผู้แทน ทีโอที ในการแสดงจุดยืนร่วมกันและทุกภาคส่วนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมรณรงค์ในการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ให้การต้อนรับ รองเลขานุการกองทัพบกและคณะนายทหารจากสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ให้การต้อนรับ ประธานกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท (50 ท่านแรก)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับพลเอก อนันตพรฯ ประธานพร้อมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ในโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดโครงการเน็ตประชารัฐ
อ่านต่อ