5G

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa
NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

           วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร (คนที่ 1) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีนายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการลูกค้า 4 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) พร้อมผู้บริหารร่วมงาน ทั้งนี้  เอ็นที ร่วมออกงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต "PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC x SMART CITY" โดยเอ็นที ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ EEC ให้เป็นจังหวัดนำร่องมีเป้าหมายพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้พัฒนาและเตรียมพร้อมในทุกๆด้านมาเป็นระยะ ซึ่งเอ็นทีพร้อมสนับสนุนการนำดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G มาขับเคลื่อนการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง เน้นการออกแบบที่ดี พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

internet

กระทรวงดีอีเอสมอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ลงพื้นที่ดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์สนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ ระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 หนองจอก กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
ข่าวโปรโมชั่น

NT เตรียมรวมโครงข่ายโทรต่างประเทศ มั่นใจ 001 และ 009 พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งหมด เตรียมยุติ 007 และ 008 ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลลูกค้าลดค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการภายในโครงข่าย มอบโปรสุดพิเศษ 18 ปลายทาง 5 เดือนเริ่มพฤษภาคม 64
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที พร้อมสนองนโยบายดีอีเอส ติดตั้ง Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone และCCTV ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกทีมแพทย์สู้โควิด
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ
5G

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa
NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

           วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร (คนที่ 1) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีนายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการลูกค้า 4 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) พร้อมผู้บริหารร่วมงาน ทั้งนี้  เอ็นที ร่วมออกงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต "PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC x SMART CITY" โดยเอ็นที ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ EEC ให้เป็นจังหวัดนำร่องมีเป้าหมายพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้พัฒนาและเตรียมพร้อมในทุกๆด้านมาเป็นระยะ ซึ่งเอ็นทีพร้อมสนับสนุนการนำดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G มาขับเคลื่อนการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง เน้นการออกแบบที่ดี พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

internet

กระทรวงดีอีเอสมอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ลงพื้นที่ดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์สนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ ระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 หนองจอก กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
ข่าวโปรโมชั่น

NT เตรียมรวมโครงข่ายโทรต่างประเทศ มั่นใจ 001 และ 009 พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งหมด เตรียมยุติ 007 และ 008 ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลลูกค้าลดค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการภายในโครงข่าย มอบโปรสุดพิเศษ 18 ปลายทาง 5 เดือนเริ่มพฤษภาคม 64
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที พร้อมสนองนโยบายดีอีเอส ติดตั้ง Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone และCCTV ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกทีมแพทย์สู้โควิด
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ