ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

          วันที่ 2 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวปะชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและพนักงาน NT ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

          วันที่ 2 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวปะชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและพนักงาน NT ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
อ่านต่อ