NT

เอ็นทีร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture"
เอ็นทีร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

24 มี.ค.64 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี (ท.ศ.ป.) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 2 (น.2) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที  นายพิษณุ เดชใด ผอ.รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง โดย เอ็นที ท.ศ.ป.และบริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือในการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาบริหารจัดการระบบเพาะปลูกด้วยอุปกรณ์ Sensor เชื่อมต่อสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ดิน ความเป็นกรดด่างและความชื้นในพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล พร้อมนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุว่าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และยังสามารถบริหารจัดการบนสมาร์ทโฟนผ่าน Application กำหนด Schedule time เช่น ตั้งเวลาเปิดปิดเวลาให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับสินค้าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

internet

กระทรวงดีอีเอสมอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ลงพื้นที่ดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์สนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ ระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 หนองจอก กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
ข่าวโปรโมชั่น

NT เตรียมรวมโครงข่ายโทรต่างประเทศ มั่นใจ 001 และ 009 พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งหมด เตรียมยุติ 007 และ 008 ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลลูกค้าลดค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการภายในโครงข่าย มอบโปรสุดพิเศษ 18 ปลายทาง 5 เดือนเริ่มพฤษภาคม 64
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที พร้อมสนองนโยบายดีอีเอส ติดตั้ง Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone และCCTV ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกทีมแพทย์สู้โควิด
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
อ่านต่อ
NT

เอ็นทีร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture"
เอ็นทีร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

24 มี.ค.64 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี (ท.ศ.ป.) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 2 (น.2) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที  นายพิษณุ เดชใด ผอ.รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ร่วมเปิดระบบ IOT "โครงการเกษตรอัจฉริยะ NT Smart Agriculture" ระบบฟาร์มอัจฉริยะสามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง โดย เอ็นที ท.ศ.ป.และบริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือในการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาบริหารจัดการระบบเพาะปลูกด้วยอุปกรณ์ Sensor เชื่อมต่อสัญญาณรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ดิน ความเป็นกรดด่างและความชื้นในพื้นที่โรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล พร้อมนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุว่าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และยังสามารถบริหารจัดการบนสมาร์ทโฟนผ่าน Application กำหนด Schedule time เช่น ตั้งเวลาเปิดปิดเวลาให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับสินค้าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

internet

กระทรวงดีอีเอสมอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ลงพื้นที่ดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์สนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ ระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 หนองจอก กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
ข่าวโปรโมชั่น

NT เตรียมรวมโครงข่ายโทรต่างประเทศ มั่นใจ 001 และ 009 พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งหมด เตรียมยุติ 007 และ 008 ลดความซ้ำซ้อน ส่งผลลูกค้าลดค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการภายในโครงข่าย มอบโปรสุดพิเศษ 18 ปลายทาง 5 เดือนเริ่มพฤษภาคม 64
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที พร้อมสนองนโยบายดีอีเอส ติดตั้ง Internet Wi-Fi โทรศัพท์ IP Phone และCCTV ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกทีมแพทย์สู้โควิด
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

กระทรวงแรงงาน ผนึก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดซิมการ์ดพัฒนาแรงงานบนโลกออนไลน์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสมัพันธ์

NT ร่วมงานMOUจังหวัดฉะเชิงเทรา และdepa เพื่อยกระดับEEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
อ่านต่อ