ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที ลงนามสำนักงานธนานุเคราะห์ร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เอ็นที ลงนามสำนักงานธนานุเคราะห์ร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

          วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายลูกค้าองค์กร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที และนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผอ.สำนักงานธนานุเคราะห์(สธค.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน(MOU) และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ระหว่าง เอ็นที กับ สธค. ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาส่งเสริมและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองหน่วยงาน เป็นการประหยัดการลงทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MOU

กระทรวงดิจิทัลโดยทีโอที ผนึกกำลัง สกพอ. ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รองรับระบบ 5G
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือ การใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ ทีโอที ทั่วประเทศ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็นที ลงนามสำนักงานธนานุเคราะห์ร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เอ็นที ลงนามสำนักงานธนานุเคราะห์ร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

          วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายลูกค้าองค์กร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที และนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผอ.สำนักงานธนานุเคราะห์(สธค.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน(MOU) และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ระหว่าง เอ็นที กับ สธค. ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาส่งเสริมและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองหน่วยงาน เป็นการประหยัดการลงทุนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MOU

กระทรวงดิจิทัลโดยทีโอที ผนึกกำลัง สกพอ. ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รองรับระบบ 5G
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือ การใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ ทีโอที ทั่วประเทศ
อ่านต่อ