ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง
รมว.ดีอีเอส พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง

24 สิงหาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการของดีอีเอส โดยติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐพื้นที่บ้านเกษตรศิริ ม.5 ต.สำนักทอง  อ.เมือง  จ.ระยอง มีนายมรกต เธียรมนตรี กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจใช้ตรวจสอบราคายางพาราซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของหมู่บ้าน ใช้ขายสินค้าท้องถิ่นบนออนไลน์ ด้านการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากโลกออนไลน์ของนักเรียนและด้านสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลบันทึกประวัติผู้อาศัยในชุมชน เพื่อประโยชน์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย รมว.ดีอีเอสได้ร่วมหารือกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านถึงแนวทางนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจพร้อมคุณภาพชีวิตชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป โอกาสนี้คณะ รมว.ดีอีเอส ได้ไปตรวจราชการที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที - มิวสเปซ เดินหน้าเทคโนโลยีอวกาศ หลังภารกิจยิงจรวด Blue Origin ขึ้นฟ้าสำเร็จ ตั้งเป้าให้บริการ Space IDC หนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตร Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท รวม 20 รางวัล (วันละ 1 รางวัล) เมื่อสมัครสมาชิก TOT Privilege
อ่านต่อ
ข่าว CSR

บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง
รมว.ดีอีเอส พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง

24 สิงหาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการของดีอีเอส โดยติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐพื้นที่บ้านเกษตรศิริ ม.5 ต.สำนักทอง  อ.เมือง  จ.ระยอง มีนายมรกต เธียรมนตรี กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจใช้ตรวจสอบราคายางพาราซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของหมู่บ้าน ใช้ขายสินค้าท้องถิ่นบนออนไลน์ ด้านการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากโลกออนไลน์ของนักเรียนและด้านสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลบันทึกประวัติผู้อาศัยในชุมชน เพื่อประโยชน์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย รมว.ดีอีเอสได้ร่วมหารือกับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านถึงแนวทางนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจพร้อมคุณภาพชีวิตชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป โอกาสนี้คณะ รมว.ดีอีเอส ได้ไปตรวจราชการที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที - มิวสเปซ เดินหน้าเทคโนโลยีอวกาศ หลังภารกิจยิงจรวด Blue Origin ขึ้นฟ้าสำเร็จ ตั้งเป้าให้บริการ Space IDC หนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับบัตร Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท รวม 20 รางวัล (วันละ 1 รางวัล) เมื่อสมัครสมาชิก TOT Privilege
อ่านต่อ
ข่าว CSR

บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
อ่านต่อ