ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที คว้าคลื่นความถี่ 26 GHz ให้บริการ 5G เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทีโอที คว้าคลื่นความถี่ 26 GHz ให้บริการ 5G เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          16 ก.พ.63 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมการ ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย และคณะ คว้าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz พร้อมเดินหน้าให้บริการ 5G ยกระดับโครงสร้างตามแผนงาน มุ่งยกระดับบริการภาครัฐทุกมิติตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยชนะการประมูลคลื่นความถี่ 5G ย่านความถี่ 26.4-26.8GHz. จำนวน 4 ใบ โดยชนะประมูลในราคา 1,795 ล้านบาท  ซึ่งการประมูลจัดขึ้นโดย สำนักงาน กสทช. เพื่อจัดสรรใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม และได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ย้ำทำทุกโครงการตามบทบาทและหน้าที่เต็มที่เพื่อประชาชน : โครงการ USO แล้วเสร็จกว่า 98%
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เปิดให้บริการรับชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Moblie ผ่านแอปพลิเคชั่น “TMB Touch”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 6 แห่ง
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที คว้าคลื่นความถี่ 26 GHz ให้บริการ 5G เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทีโอที คว้าคลื่นความถี่ 26 GHz ให้บริการ 5G เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          16 ก.พ.63 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมการ ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย และคณะ คว้าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz พร้อมเดินหน้าให้บริการ 5G ยกระดับโครงสร้างตามแผนงาน มุ่งยกระดับบริการภาครัฐทุกมิติตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยชนะการประมูลคลื่นความถี่ 5G ย่านความถี่ 26.4-26.8GHz. จำนวน 4 ใบ โดยชนะประมูลในราคา 1,795 ล้านบาท  ซึ่งการประมูลจัดขึ้นโดย สำนักงาน กสทช. เพื่อจัดสรรใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม และได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ย้ำทำทุกโครงการตามบทบาทและหน้าที่เต็มที่เพื่อประชาชน : โครงการ USO แล้วเสร็จกว่า 98%
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เปิดให้บริการรับชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Moblie ผ่านแอปพลิเคชั่น “TMB Touch”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 6 แห่ง
อ่านต่อ