ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา
ทีโอที ต้อนรับพลเอก อนันตพรฯ ประธานพร้อมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ในโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดโครงการเน็ตประชารัฐ

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้การตัอนรับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะอนุกรรมาธิการโทรคมนาคมและดาวเทียม คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายแผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าและภาพรวมของการดำเนินการโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิตและสังคม ซึ่ง ทีโอที  ได้รับมอบหมายในการขยายติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน พร้อมจัดให้มีบริการ Free Wifi หมู่บ้านละ 1 จุด โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน 7.43 ล้านคน และมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ 8.57 ล้านเครื่อง  พร้อมกันนี้ คณะได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (Network Operation Center)   ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ทีโอที  นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร  น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง  นายเชาว์  พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) จับมือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) (ศปอส.ตร.) ระดมทุกกลยุทธ์หนุนคนไทยรู้เท่าทันสื่อลวง
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 10 (พตส.) ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) และศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (Network Operation Center)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา
ทีโอที ต้อนรับพลเอก อนันตพรฯ ประธานพร้อมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิสภา ในโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดโครงการเน็ตประชารัฐ

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้การตัอนรับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะอนุกรรมาธิการโทรคมนาคมและดาวเทียม คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายแผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าและภาพรวมของการดำเนินการโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิตและสังคม ซึ่ง ทีโอที  ได้รับมอบหมายในการขยายติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน พร้อมจัดให้มีบริการ Free Wifi หมู่บ้านละ 1 จุด โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน 7.43 ล้านคน และมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ 8.57 ล้านเครื่อง  พร้อมกันนี้ คณะได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (Network Operation Center)   ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ทีโอที  นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร  น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง  นายเชาว์  พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) จับมือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) (ศปอส.ตร.) ระดมทุกกลยุทธ์หนุนคนไทยรู้เท่าทันสื่อลวง
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 10 (พตส.) ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) และศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (Network Operation Center)
อ่านต่อ