Final_Teaser Mobile_News_TOT Mobile paid Quick pay_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่ายบิล TOTmobile ผ่าน TOT Quick Pay
ลุ้นรับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 300 บาท
Content_News_TOT Mobile paid Quick pay_01

กติกาและเงื่อนไข
      1. รายละเอียด
              - ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562
              - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : 8 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook TOT Public และ Facebook TOTmobile Gang

2. วิธีร่วมกิจกรรม
      2.1 ลูกค้า TOTmobile ที่ชำระค่าบริการผ่าน TOT Quick Pay ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พ.ย.62 ร่วมลุ้นรางวัล
      2.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ https://bit.ly/2qT5OCr เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ และรับรางวัล

3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
      3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นลูกค้า TOTmobile ที่ชำระค่าบริการผ่าน TOT Quick Pay ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พ.ย.62 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 300 บาท 20 รางวัล
      3.2 ทุก 1 เบอร์จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล
4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องตามกติกา/เงื่อนไขของกิจกรรม หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมทำไม่ถูกต้องตามกติกา จะทำการตัดสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook TOTPublic และ TOTmobileGang
6. บมจ. ทีโอที สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ บมจ.ทีโอที กำหนด
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
8. บมจ. ทีโอที จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้เท่านั้น กรณีพัสดุตีคืนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของกลับไปอีก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ
Final_Teaser Mobile_News_TOT Mobile paid Quick pay_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่ายบิล TOTmobile ผ่าน TOT Quick Pay
ลุ้นรับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 300 บาท
Content_News_TOT Mobile paid Quick pay_01

กติกาและเงื่อนไข
      1. รายละเอียด
              - ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562
              - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : 8 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook TOT Public และ Facebook TOTmobile Gang

2. วิธีร่วมกิจกรรม
      2.1 ลูกค้า TOTmobile ที่ชำระค่าบริการผ่าน TOT Quick Pay ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พ.ย.62 ร่วมลุ้นรางวัล
      2.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ https://bit.ly/2qT5OCr เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ และรับรางวัล

3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
      3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นลูกค้า TOTmobile ที่ชำระค่าบริการผ่าน TOT Quick Pay ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พ.ย.62 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 300 บาท 20 รางวัล
      3.2 ทุก 1 เบอร์จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล
4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องตามกติกา/เงื่อนไขของกิจกรรม หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมทำไม่ถูกต้องตามกติกา จะทำการตัดสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook TOTPublic และ TOTmobileGang
6. บมจ. ทีโอที สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ บมจ.ทีโอที กำหนด
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
8. บมจ. ทีโอที จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้เท่านั้น กรณีพัสดุตีคืนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของกลับไปอีก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ