Final_Teaser Mobile_News_TOT Extra top speed_iPad_01-11-62_01
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครโปร Extra Top Speed ทางออนไลน์ ลุ้นรับ iPad
สมัครโปร Extra Top Speed ทางออนไลน์ ลุ้นรับ iPad มูลค่า 15,400 บาท

Content_News_TOT Extra top speed_iPad_01-11-62_01 

สมัครใช้ TOT fiber 2U โปร Extra Top Speed ทางออนไลน์

ลุ้นรับ iPad มูลค่า 15,400 บาท


ระยะเวลากิจกรรม

 • วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึก 
 • วันที่  15 ธันวาคม 2562

   

  วิธีร่วมกิจกรรม :

  1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต TOT fiber 2U ในนามบุคคลธรรมดา พร้อมโปรโมชั่น Extra Top speed ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.tot.co.th/fiber2u/สมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจะ ต้องอยู่ในสถานะติดตั้งให้บริการได้และชำระเงินค่าติดตั้งแล้ว

  2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อลุ้นรับรางวัลที่ https://forms.gle/7NaqLXGqUT3HsSyG6

  3. บมจ.ทีโอที จะนำรายชื่อผู้ที่สมัครใช้บริการถูกต้องครบทุกขั้นตอน ตามข้อ 1 และ 2 มาคัดเลือกเพื่อชิงรางวัล

  4. ของรางวัล iPad 10.2” รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 32 GB มูลค่า 15,400 บาท จำนวน 1 รางวัล

  5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทาง TOT Public และ TOT hi-speed

  6. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  7. บมจ.ทีโอที จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ภายใน 5 วันทำการหลังจากประกาศผู้โชคดี

  8. บมจ.ทีโอที จะแจ้งวัน เวลา เพื่อรับของรางวัลอีกครั้ง โดยผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานมายืนยันการรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองจะต้องนำหลักฐานหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันรับของรางวัล

  9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

  10. บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์นำภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวรวมถึงเสียงของผู้โชคดีในการรับมอบรางวัลเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆได้ โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของ บมจ.ทีโอที ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

  11. พนักงาน บมจ.ทีโอที , ตัวแทนและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงานไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้

  12. บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท การตัดสินของ บมจ.ทีโอที ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  ข่าว CSR

  นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
  อ่านต่อ
  ข่าว CSR

  TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
  อ่านต่อ
  ข่าว CSR

  ทีโอที หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR กับธนาคารออมสิน พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
  อ่านต่อ
  Final_Teaser Mobile_News_TOT Extra top speed_iPad_01-11-62_01
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สมัครโปร Extra Top Speed ทางออนไลน์ ลุ้นรับ iPad
  สมัครโปร Extra Top Speed ทางออนไลน์ ลุ้นรับ iPad มูลค่า 15,400 บาท

  Content_News_TOT Extra top speed_iPad_01-11-62_01 

  สมัครใช้ TOT fiber 2U โปร Extra Top Speed ทางออนไลน์

  ลุ้นรับ iPad มูลค่า 15,400 บาท


  ระยะเวลากิจกรรม

 • วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึก 
 • วันที่  15 ธันวาคม 2562

   

  วิธีร่วมกิจกรรม :

  1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต TOT fiber 2U ในนามบุคคลธรรมดา พร้อมโปรโมชั่น Extra Top speed ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.tot.co.th/fiber2u/สมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจะ ต้องอยู่ในสถานะติดตั้งให้บริการได้และชำระเงินค่าติดตั้งแล้ว

  2. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อลุ้นรับรางวัลที่ https://forms.gle/7NaqLXGqUT3HsSyG6

  3. บมจ.ทีโอที จะนำรายชื่อผู้ที่สมัครใช้บริการถูกต้องครบทุกขั้นตอน ตามข้อ 1 และ 2 มาคัดเลือกเพื่อชิงรางวัล

  4. ของรางวัล iPad 10.2” รุ่น Wi-Fi + Cellular ความจุ 32 GB มูลค่า 15,400 บาท จำนวน 1 รางวัล

  5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทาง TOT Public และ TOT hi-speed

  6. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  7. บมจ.ทีโอที จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ภายใน 5 วันทำการหลังจากประกาศผู้โชคดี

  8. บมจ.ทีโอที จะแจ้งวัน เวลา เพื่อรับของรางวัลอีกครั้ง โดยผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานมายืนยันการรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองจะต้องนำหลักฐานหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันรับของรางวัล

  9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

  10. บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์นำภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวรวมถึงเสียงของผู้โชคดีในการรับมอบรางวัลเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆได้ โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของ บมจ.ทีโอที ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

  11. พนักงาน บมจ.ทีโอที , ตัวแทนและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของพนักงานไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้

  12. บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท การตัดสินของ บมจ.ทีโอที ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  ข่าว CSR

  นอ.สมศักดิ์ฯ รองปลัดดศ.รก.ประธานกรรมการ ทีโอที Kick off โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ประจำปี 2562 เปิดสัมมนา “ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
  อ่านต่อ
  ข่าว CSR

  TOT Young Club ชุมชนลำพระยาเข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562
  อ่านต่อ
  ข่าว CSR

  ทีโอที หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR กับธนาคารออมสิน พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
  อ่านต่อ