News Update

อัพเดทข่าวจาก TOT

ข่าวทั่วไป

ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ให้ รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที สนับสนุนโครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ติดตั้งระบบTOT Help Call Center
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที นครปฐมมอบซิม TOT Mobile ให้ศูนย์ปฎิบัติการโควิด 19 (COVID-19) จังหวัดนครปฐม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามมาตรการ อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ จากประชาชน)
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอทีภาคเหนือมอบซิม TOT Mobile ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใช้สื่อสารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ "TOT We Care" มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัย ชุมชนคลองลัดมะยม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.อ.ประวิตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เน้นปกป้องประชาชน/สังคมจากข่าวปลอม สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงในช่วงโควิด-19
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ร่วมแถลงข่าวมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือช่วงโควิด-19 ภายใต้แบรนด์ TOT mobile
อ่านต่อ