News Update

อัพเดทข่าวจาก TOT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน "อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล"
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที มอบตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ใช้ 5G หนุนศักยภาพหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 2020 เพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที มอบตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ด ทีโอที ปรับแผนรองรับสังคม ยุค New Normal ให้รองรับสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที เตือนลูกค้าอย่าหลงเชื่อ เว็บไซต์ปลอมแอบอ้างเป็น ทีโอที จัดกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อแจกหรือชิงของรางวัล
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

TOTmobile ตอบโจทย์การเรียนออนไลน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำร่องมอบซิม TOTmobile ให้นักเรียนทุกคนใช้เรียนออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19
อ่านต่อ