News Update

อัพเดทข่าวจาก TOT

ข่าว CSR

ทีโอที จัดโครงการ “TOT We Care” มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ
อ่านต่อ
ข่าวประขาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ทีโอที ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับเดือนรอมฎอน พร้อมมอบอินผาลัม ทีโอที 3 จังหวัดชายแดนใต้
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอที มอบซิม TOT Mobile ให้ รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที สนับสนุนโครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ติดตั้งระบบTOT Help Call Center
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที นครปฐมมอบซิม TOT Mobile ให้ศูนย์ปฎิบัติการโควิด 19 (COVID-19) จังหวัดนครปฐม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามมาตรการ อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ราชการออกให้ จากประชาชน)
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

ทีโอทีภาคเหนือมอบซิม TOT Mobile ให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใช้สื่อสารดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ "TOT We Care" มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัย ชุมชนคลองลัดมะยม
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.อ.ประวิตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เน้นปกป้องประชาชน/สังคมจากข่าวปลอม สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงในช่วงโควิด-19
อ่านต่อ