News Update

อัพเดทข่าวจาก TOT

ข่าว CSR

ทีโอที ใส่ใจ ดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทย ผ่าน“ห้องสมุดมีชีวิต”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ธพส. กสท โทรคมนาคม ร่วมมือให้บริการ Free Wi-Fi บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที แสดงจุดยืนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. สปปท. ทีโอที และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการ องค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย หรือ AI Academy Alliance
อ่านต่อ
ข่าวcsr

จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2563”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 5 โอเปอร์เรเตอร์ ส่งข้อความเตือนภัยธรรมชาติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการ ทีโอที รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ดีอีเอส พร้อมผู้บริหาร ทีโอที ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ระยอง
อ่านต่อ