News Update

อัพเดทข่าวจาก TOT

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฉ. จับมือ สวทช. ทีโอที และ ม.เกษตรศาสตร์ เสริมแกร่ง ยกระดับ IT ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มุ่งสู่บริการดิจิทัล “ไทยแลนด์ 4.0”
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน "อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล"
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที มอบตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที ใช้ 5G หนุนศักยภาพหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช 2020 เพิ่มโอกาสรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ล้างมืออนามัย สู่ชุมชนในโครงการ TOT Yong Club
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว
อ่านต่อ
ข่าวcsr

ทีโอที มอบตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ด ทีโอที ปรับแผนรองรับสังคม ยุค New Normal ให้รองรับสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
อ่านต่อ
ข่าว CSR

ทีโอที เตือนลูกค้าอย่าหลงเชื่อ เว็บไซต์ปลอมแอบอ้างเป็น ทีโอที จัดกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อแจกหรือชิงของรางวัล
อ่านต่อ