Banner Banner1 banner2
 • จะแก้ไขปัญหาการไม่สามารถกดโทรศัพท์บ้านไปที่เลขหมาย 1133 ได้อย่างไร

  หากโทรศัพท์เลขหมายของทีโอทีไม่สามารถกดใช้งานไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก เช่น 1133 หรือ 1100 ได้ โดยอาจจะมีเสียงแจ้งว่า "ระงับการให้บริการผ่านเลขหมายนี้" ให้แจ้งเหตุขัดข้องของเลขหมายนั้นผ่านเว็บไซต์รับแจ้งเหตุเสีย  http://tel1177.tot.co.th  หรืออาจใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรไปแจ้งเหตุเสียผ่านเจ้าหน้าที่ TOT Contact Center ที่เลขหมายติดต่อ 1100 ก็ได้เช่นกันค่ะ

 • เมื่อแจ้งปัญหาโทรศัพท์ขัดข้องแล้วจะได้รับการแก้ไขคืนดีภายในกี่วัน

  การแจ้งเหตุเสีย/เหตุขัดข้องของโทรศัพท์บ้านหรือสำนักงานเลขหมายของทีโอที ผ่านบริการรับแจ้งเหตุเสียโดยการกดไปที่เลขหมาย 1177 ตามด้วยเบอร์ที่มีปัญหาทั้ง 9 ตัว หรือการแจ้งเหตุเสียผ่านเว็บไซต์ของทีโอที (http://tel1177.tot.co.th) จะได้รับการแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลา 1-2 วัน ตามคิวงานของช่างในพื้นที่นั้น หากช่างมีคิวงานมากหรือมีจำนวนช่างน้อยก็อาจต้องใช้เวลานานกว่านั้น ทั้งนี้หากบางปัญหามีความรุนแรงมาก อาจต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่ากรณีปกติ เช่น เคเบิลเสีย หรือสายเคเบิลขาดเพราะถูกขโมยลักลอบตัด

 • เหตุใดจึงไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานค้นหาข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์จากเว็บไซต์ http://phonebook.tot.co.th

  การเปิดใช้งานค้นหาข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ http://phonebook.tot.co.th ควรใช้งานผ่าน Browser ที่เป็น Internet Explorer หากใช้งานผ่าน Browser บางประเภท เช่น Firefox อาจไม่สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวได้ค่ะ

 • ต้องการเอาชื่อและเบอร์ติดต่อออกจากระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตต้องดำเนินการอย่างไร

  การนำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ออกจากระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต (http://phonebook.tot.co.th) เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาที่รับผิดชอบเลขหมายนั้นโดยตรงค่ะ

 • จะแก้ไขปัญหาพนักงานให้บริการ 1133 มักตัดสายการสนทนาทันทีที่แจ้งข้อมูลเสร็จได้อย่างไร หากลูกค้ายังต้องการสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอีก

  บมจ.ทีโอที ได้เปิดให้บริการสอบถามเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศผ่านเลขหมาย 1133 โดยไม่คิดค่าบริการ (ไม่ว่าจะโทรจากโครงข่ายใด) และมีพนักงานรับสายกว่า 600 คน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีผู้เรียกใช้บริการทั่วประเทศมากกว่า 10 ล้าน Call/เดือน และปริมาณการเรียกเข้ามีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งระบบปัจจุบันสามารถรองรับการให้บริการได้เต็มที่ประมาณ 6 ล้าน Call/เดือน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2550) ทันที่ที่พนักงานโอเปอเรเตอร์รับสายจากผู้ใช้บริการเพื่อสอบถามข้อมูล เมื่อทำการค้นหาและพบข้อมูลก็จะกดประกาศอัตโนมัติแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทันที ต่อจากนั้นผู้ใช้บริการท่านอื่นที่รออยู่ในคิวก็จะเข้ามาเป็นลำดับต่อไป พนักงานรับสายก็จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านต่อไปทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการในช่วงเวลาที่มีการเรียกใช้บริการที่หนาแน่นและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือบางครั้งต้องการสอบถามข้อมูลมากกว่า 1 เลขหมาย เมื่อพนักงานโอเปอเรเตอร์รับสายแล้ว ท่านผู้ใช้บริการควรแจ้งรายละเอียดแก่พนักงานว่าต้องการสอบถาม 3 เลขหมาย โดยมีข้อมูลดังนี้... ซึ่งข้อมูลที่ 1 และ 2 พนักงานรับสายเมื่อค้นหาข้อมูลพบแล้วก็จะแจ้งข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ 3 ก็จะประกาศอัตโนมัติแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบข้อมูลต่อไปค่ะ

 • การแจ้งเหตุขัดข้องการใช้งานโทรศัพท์ของทีโอทีสามารถดำเนินการได้อย่างไร

  การแจ้งเหตุขัดข้องการใช้งานโทรศัพท์หรือเหตุเสียของบริการเสริมอื่นที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์เลขหมาย ของทีโอทีสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  กดโทรศัพท์ประจำที่หรือโทรศัพท์สาธารณะเลขหมายของทีโอทีไปที่เลขหมาย 1177 ตามด้วยเลขหมาย โทรศัพท์ที่ขัดข้องทั้ง 9 ตัว(ต้องกดจากระบบโทรศัพท์ทีโอทีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุเสียยกเว้นใน นครหลวงที่มีรหัสพื้นที่ 02 เหมือนกัน)

  สามารถแจ้งเหตุเสียผ่านเว็บไซต์ http://tel1177.tot.co.th

  สามารถแจ้งเหตุเสียผ่านเลขหมาย 1100 (TOT Contact Center)

 • ต้องการขอยกเลิก/เพิ่มชื่อการแสดงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ในระบบ 1133 สามารถดำเนินการได้หรือไม่

  สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์ต้องนำบัตรประชาชนไปติดต่อแจ้งความจำนงที่ศูนย์บริการ ลูกค้าทีโอทีในพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลเลขหมายนั้นเป็นเบอร์ลับ ไม่เผยแพร่ผ่านระบบให้บริการสอบถามเลขหมาย 1133 หรือระบบค้นหาข้อมูลเลขหมายผ่านเว็บไซต์  http://phonebook.tot.co.th  รวมถึงสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ทั่วประเทศ หรือจะขอเพิ่มชื่อในระบบดังกล่าวก็ได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ