Banner Banner1 banner2
 • เพราะเหตุใดเมื่อใช้งาน ADSL ของทีโอทีแล้วจึงไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตหรือบางเว็บไซต์ได้

  หากเชื่อมต่อ ADSL ของทีโอทีแล้วไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ อาจเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน DSLAM ของทีโอที ลูกค้าจะต้องมีการปรับค่าที่โมเด็มของลูกค้าเอง โดยเปลี่ยน Type จาก PPPoA ไปเป็น PPPoE กรณีที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว

  กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่ไม่สามารถเรียกเข้าใช้งานบางเว็บไซต์ได้ เช่น Hotmail หรือ MSN ให้ทำการปรับค่า MTU และ TTL ดังนี้ 

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
  2. ทำการ Download ไฟล์ TCPOptimizer.exe 
  3. ดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์ TCPOptimizer.exe แล้วแก้ไขค่าในส่วนของ

   MTU เป็น 1444 
   TTL เป็น 114 

  หมายเหตุ 
  การแก้ไขข้างต้นเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว การแก้ไขที่ถาวรต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยตรงค่ะ

 • ขอติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ใหม่เพื่อนำมาใช้งาน ADSL จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างไรบ้าง

  ลูกค้าที่ขอติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ของทีโอทีพร้อมขอใช้งาน ADSL จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการติดตั้งตามระเบียบที่ทีโอทีกำหนดไว้ (อาจมีโปรโมชั่นลดราคา/ยกเว้นค่าธรรมเนียมในขณะนั้น) เมื่อได้รับการติดตั้งและมีสัญญาณการใช้งานจะต้องเสียค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนตามประเภทของความเร็วที่ขอใช้ และจะต้องเสียค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์รายเดือน (อัตราปกติเดือนละ 100 บาท/เลขหมาย) รวมทั้งค่าใช้โทรศัพท์ในเดือนนั้นๆ ด้วยค่ะ

 • บริการ ADSL ของทีโอทีสามารถใช้งานต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องได้หรือไม่

  บริการ ADSL ของทีโอทีสามารถต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง แต่อาจมีข้อจำกัดตามลักษณะของบริการดังนี้ค่ะ

   คุณภาพการเชื่อมต่อของทุกแพ็กเกจจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยไม่มีการต่อพ่วง ยกเว้น Goldbiz ที่เป็นแพ็กเกจสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง 

   บริการ Broadband Internet ของ ทีโอที เป็นบริการแบบไม่รับประกันความเร็วในการเชื่อมต่อ 

   ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือ ความเร็วของการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของทีโอที ไม่ใช่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่สมัครใช้บริการไว้โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะต่ำกว่าความเร็วในการเชื่อมต่อของโครงข่าย อาจมีผลมาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพและระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของผู้เช่า สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต ความคับคั่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยื่ยมชม และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ

   

 • จะมีวิธีเลือกใช้งาน Modem ให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างไร

  ปัจจุบัน ADSL Modem มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ USB, Ethernet Router และ Wireless Ethernet Router ซึ่งการเลือกใช้งานโมเด็มแต่ละประเภทจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

   รายละเอียด

   USB 

   Ethernet Router
   Wireless Ethernet Router
  การติดตั้งอุปกรณ์ ใช้กับ USB Port ซึ่งเป็น Port ที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีอยู่ ใช้กับ Ethernet Port หรือ LAN Card (RJ-45) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต้องมั่นใจว่ามี Ethernet Port ติดตั้งอยู่ด้วย ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่รองรับ Wireless LAN ตามมาตรฐาน 
  - IEEE 802.11b 
  - IEEE 802.11g
  การติดตั้ง Software  จะต้องใช้ Driver เฉพาะรุ่นของโมเด็มติดตั้งเพื่อกำหนดค่าต่างๆ ของโมเด็มและเครือข่าย ไม่ต้องมี Driver แต่ต้องกำหนดค่าติดตั้งผ่าน Web Browser เท่านั้น ไม่ต้องมี Driver แต่ต้องกำหนดค่าติดตั้งผ่าน Web Browser เท่านั้น
   การใช้แหล่งจ่ายไฟ ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ (DC Adapter) แยกจากเครื่องเนื่องจากสามารถใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ใช้แหล่งจ่ายไฟ (DC Adapter) แยกจากตัวเครื่อง ใช้แหล่งจ่ายไฟ (DC Adapter) แยกจากตัวเครื่อง
  ประสิทธิภาพการใช้งานและการจัดการทรัพยากร CPU และ Memory จะใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมาก สำหรับการสื่อสารข้อมูลผ่าน USB Port อาจส่งผลถึงเสถียรภาพของเครือข่าย ประหยัดทรัพยากรในการสื่อสารข้อมูล เนื่องจากผ่าน Ethernet Port โดยตรง ทำให้มีเสถียรภาพในการสื่อสารข้อมูลดีกว่า USB Modem บางรุ่นมีการติดตั้ง Firewall ด้วย  ประหยัดทรัพยากรในการสื่อสารข้อมูลเนื่องจากผ่านอุปกรณ์ Wireless โดยตรง
  การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ  ใช้งานได้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ใช้ร่วมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง โดยผ่าน HUB และสามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นได้อีก เช่น Firewall หรือ IP Sharing เป็นต้น ใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องที่ติดตั้ง Wireless LAN Card ตามมาตรฐาน
  - IEEE 802.11b
  - IEEE802.11g
   ราคา  ราคาถูก  ราคาปานกลาง  ราคาสูง

 • การใช้บริการรายเดือนของ ADSL เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออีกหรือไม่

  การใช้งาน ADSL ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อเหมือนบริการอินเทอร์เน็ต 56 Kbps แบบ Dial up อีก จะเสียค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนอย่างเดียว โดยสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา (Always on) ทั้งนี้ลูกค้ายังคงต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ในการพูดคุยและค่าบำรุงรักษาเลขหมายรายเดือนตามปกติด้วยค่ะ

 • การสมัครใช้ ADSL ที่กำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนด จะสามารถยกเลิกก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

  ลูกค้าต้องดูเงื่อนไขของการใช้บริการสำหรับโปรโมชั่น/แพ็กเกจที่ท่านสมัครใช้บริการไว้เป็นสำคัญค่ะ หากกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 6 เดือน/1 ปี หรืออย่างอื่นก็ตาม เมื่อยกเลิกการใช้บริการก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้จะต้องเสียเงินค่าปรับตามที่ทีโอทีระบุไว้ในเงื่อนไข/สัญญาของบริการนั้นด้วยค่ะ

 • การขอเพิ่มความเร็วของ ADSL จะต้องดำเนินการอย่างไร เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ลูกค้าที่สมัครใช้งาน ADSL ของทีโอทีไว้แล้ว สามารถขอเปลี่ยนประเภท/เพิ่มความเร็วของ ADSL ที่ใช้งาน ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยแจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาที่รับผิดชอบเลขหมาย นั้นโดยตรง พร้อมหลักฐานสำเนา บัตรประชาชนของผู้ขอใช้ ADSL หรือแจ้งความต้องการผ่านเว็บไซต์ http://www.toteservice.com ก็ได้เช่นกันค่ะ 

 • ค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน ADSL จะรวมหรือแยกออกจากบิลค่าใช้โทรศัพท์

  จะรวมอยู่ในบิลค่าใช้โทรศัพท์เลขหมายนั้นค่ะ (ดูภาพประกอบ)

 • จะสามารถแก้ไขการใช้งาน ADSL แล้วได้ความเร็วต่ำหรือไม่ได้ความเร็วตามที่ขอใช้งานไว้ได้อย่างไร

   ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ทั้งนี้การเชื่อมต่อจะต้องต่อผ่าน Splitter ก่อนที่จะเข้า Modem 

   ห้ามวางสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ที่มีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงของโมเด็ม มือถือ และจอของทีวีหรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

   ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่ ถ้ามี ให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพ่วงได้แต่ต้องต่อพ่วงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Splitter แล้ว) 

   ปิด-เปิด โมเด็ม และถอดสายระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ออกและเสียบใหม่ แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

   ติดตั้ง Driver Modem ใหม่ แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ได้ จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

  กรณีที่ 1

  สัญญาณไฟของลิงค์ ADSL ที่โมเด็มจะกระพริบตลอดเวลา แสดงว่าไม่ได้รับสัญญาณ ADSL - ให้ลองยกหูโทรศัพท์เพื่อฟังสัญญาณว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ (Dial Tone) หรือไม่ ถ้าไม่มีสัญญาณ แสดงว่าคู่สายโทรศัพท์มีปัญหา ให้โทรแจ้งเหตุเสีย โดยใช้โทรศัพท์ของทีโอทีในพื้นที่นั้นกดไปที่เลขหมาย 1177 ตามด้วยเบอร์ที่มีปัญหาทั้ง 9 ตัว 

   ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่ ถ้ามี ให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆ ออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพ่วงได้แต่ต้องต่อพ่วงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Splitter แล้ว) 
   กรณีเป็นโมเด็มแบบ USB ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Driver ถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง ถ้ายัง ต้องติดตั้ง Driver ใหม่ให้สมบูรณ์ก่อน
   หลังจากติดตั้ง Driver ใหม่แล้ว ให้ตรวจสอบสัญญาณไฟของลิงค์ ADSL ที่โมเด็มว่านิ่งแล้วหรือยัง ถ้ายังกระพริบอยู่ ให้ติดต่อสอบถามปัญหาไปยัง TOT Contact Center 1100 

  กรณีที่ 2 

  ไฟสัญญาณของลิงค์ ADSL ที่โมเด็มจะนิ่ง (ไม่กระพริบ) หรือ Sync แสดงว่าได้รับสัญญาณ ADSL แล้ว แต่อาจเซ็ตค่าต่างๆ ผิด 

   เกิดจากเซ็ตค่าต่างๆ ผิด ต้องเซ็ตค่าให้ถูกต้อง คือ VPI=1, VCI=32, Encapsulation=PPPoE LLC 
   ให้ตรวจสอบค่า Username และ Password ให้ถูกต้อง ตามที่ได้รับจากทีโอที แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

 • ใช้งานรับส่งเมล์ผ่าน MS Outlook ต้องใช้ค่า smtp อย่างไร

  ลูกค้าที่ใช้บริการ ADSL ของทีโอที และใช้งานรับส่งเมล์ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook ทีโอทีเปิดให้ใช้งานโดยใช้ค่า smtp เป็น smtp.totisp.net

 • อยากทราบรายละเอียดและวิธีการขอใช้บริการ ADSL แบบ Fixed IP

  การใช้งาน ADSL ของทีโอทีในอัตราเหมาจ่ายรายเดือนแบบทั่วไป ผู้ใช้บริการจะได้รับค่า IP Address ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน ADSL แบบ Fixed IP (Static) จะต้อง ติดต่อขอใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีในพื้นที่นั้น ทั้งนี้จำนวน Fixed IP ที่ให้บริการสำหรับความเร็วต่างๆ มีรายละเอียดและอัตราค่าบริการดังนี้

  ลำดับที่

  ความเร็ว

  ค่าบริการรายเดือน (บาท)
  จำนวน Fixed IP
  1

  256/128 Kbps

  3,000

  1
  2

  512/256 Kbps

  4,500

  1
  3
  1 Mbps/512 Kbps

  8,500

  4
  4
  2 Mbps/512 Kbps

  16,000

  8

 • อยากทราบวิธีการเซ็ตค่า DNS สำหรับการใช้งาน ADSL

  Control panel --> Network Connection คลิกที่ไอคอน Local Area Connection ที่ใช้งานอยู่และคลิกเม้าส์ปุ่มขวา เมื่อ Shortcut Menu ปรากฏ ให้เลือก Properties และให้ Highlight ที่ Internet Protocol (TCP/IP) เลือก Properties เลือก Use the following DNS Server Address แล้วคีย์ค่า Preferred DNS (203.113.127.199) และ Alternate DNS (203.113.24.199) ตามลำดับ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก OK -> OK

 • ขอติดตั้ง ADSL แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับสัญญาณการใช้งานแล้ว

  ให้ติดตั้งโมเด็มตามคู่มือของทีโอที เดินสายจากกล่องแยกสัญญาณเสียบที่โมเด็มแล้ว ปรากฏว่าไฟติด 2 ดวง คือ ไฟ Power กับไฟ LAN แต่ไฟ ADSL และ Internet ไม่ติด แปลว่าทีโอทียังไม่ได้ปล่อยสัญญาณการใช้งานมาให้ 

  ลูกค้าควรโทรศัพท์สอบถามช่างติดตั้ง แต่ตามปกติเมื่อมีการปล่อยสัญญาณการใช้งานมาแล้วช่างจะโทรแจ้งลูกค้า โดยตรงค่ะ

 • เหตุใดข้อมูลความพร้อมในการให้บริการ ADSL จากเว็บไซต์ของทีโอทีจึงไม่ตรงกับข้อมูลของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที

  การตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ADSL จากเว็บไซต์ของทีโอที หากระบบแจ้งว่าเลขหมายนั้นอยู่ในเขต พื้นที่ให้ บริการของทีโอที แต่เมื่อไปติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่กลับได้รับแจ้งว่าเลขหมายนั้นยัง ไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ยึดข้อมูลความพร้อมในการให้บริการของศูนย์บริการนั้นเป็นสำคัญ เพราะข้อมูลบนเว็บไซต์ จะเป็นข้อมูลทางการตลาดในภาพรวมที่อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 
  ในขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีใน พื้นที่จะเป็นข้อมูลอัพเดตที่สุดที่ช่างชุมสายได้ทำการวัดสัญญาณการ ใช้งานจริงแล้วว่าเลขหมายนั้นๆ อยู่ในรัศมีการ ใช้งานได้หรือไม่ค่ะ

 • ต้องการทราบค่าต่างๆ เพื่อเซ็ตการใช้งาน Modem/Router สำหรับการใช้งาน ADSL ของทีโอที

  การเซ็ตค่าการใช้งาน Modem/Router สำหรับบริการ ADSL ของทีโอทีมีดังนี้ 

  1. Encapsulation : PPPoE
  2. Multiplexing : LLC 

  • VPI : 1 
  • VCI : 32 

  3. Authentication : PAP 

  • MTU : 1492

 • อยากทราบ Username และ Password สำหรับการล็อกอินเข้าใช้งาน ADSL ของทีโอที

  Account สำหรับล็อกอินเข้าใช้งาน ADSL ประเภทต่างๆ ของทีโอทีมีดังนี้ 

   โดเมนใหม่ที่เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2552 เป็นต้นไป มีดังนี้ ทีโอทีกำหนดให้มี 3 โดเมน เพื่อรองรับ Package ต่างๆ ในทุกความเร็วดังนี้

  Domain
  Package 

   ความเร็ว

   @tothome  Home Use ทั้งหมด  256k, 512k, 1M, 1.5M, 2M, 3M, 4M, 5M, 8M, 10M, 12M
   @totbi   SMEs Business  1M, 1.5M, 2M, 3M, 4M, 5M
   @totvip  TOT (Fixed IP)  256k, 512k, 1M, 1.5M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M  ตัวอย่างการกำหนดโดเมนสำหรับ Package แบบ Home Use

  Package
   Speed
  Domain เดิม
  Domain ใหม่
   
  Home Use
   256k  @supercyber  
  @tothome
   512k  @extracyber
   1M  @bestcyber
   1.5M  @silvercyber
   2M  @goldcyber
   3M  @platinumcyber
   4M  @diamondcyber
   5M  @premiumcyber
   8M  @tothome8m
   10M  @tothome10m


   โดเมนใหม่จะใช้เฉพาะลูกค้าที่ขอใช้บริการใหม่ และลูกค้าที่ขอปรับเปลี่ยนความเร็ว ซึ่งจะทำให้ได้ Username ใหม่ หรือ Username เปลี่ยนไปจากเดิม (ทั้งนี้จะใช้ Password เป็นเลขหมายโทรศัพท์ 9 หลักสำหรับทุกแพ็กเกจ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 


  1. ลูกค้าที่ขอใช้บริการใหม่ เช่น ลูกค้าใหม่ขอความเร็ว 1.5M 

  ความเร็ว 

  Username
   ขอใช้ที่ความเร็ว 1.5M  หมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก@tothome


  2. ลูกค้าเก่าที่ขอปรับเปลี่ยนความเร็ว เช่น เดิมลูกค้าใช้ความเร็ว 1.5M แล้วขอปรับความเร็วเป็น 2M

  ความเร็ว 

  Username
   ขอใช้ที่ความเร็ว 1.5M  หมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก@silvercyber
   ปรับเปลี่ยนความเร็วเป็น 2M  หมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก@tothome


  3. ลูกค้าเก่าที่ไม่ได้ขอปรับเปลี่ยนความเร็ว หรือเปลี่ยนแพ็กเกจ ยังคงใช้ Username ตามเดิม เช่น

  ความเร็ว
  Username
   1.5M  หมายเลขโทรศัพท์ 9 หลัก@silvercyber

 • จะแก้ไขปัญหาการใช้งาน ADSL ของทีโอทีแล้วสายหลุดบ่อยได้อย่างไร

  แนวทางแก้ไขปัญหาสายหลุดบ่อยเมื่อใช้งาน ADSL มีดังนี้

   ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับ ADSL มีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์โทรศัพท์ โทรสารและอุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่ ถ้ามีให้ลองปลดอุปกรณ์นั้นๆ ออก (อุปกรณ์เหล่านี้สามารถถูกต่อพ่วงได้แต่ต้องต่อพ่วงกับสายที่ใช้ต่อโทรศัพท์หลังผ่าน Splitter แล้ว) 

   ไม่ควรนำปลายสายโทรศัพท์ที่ออกจาก Splitter แล้วเข้าโทรศัพท์ นำมาเข้าโมเด็ม 56 Kbps 

   ปิด-เปิดโมเด็ม และถอดสายระหว่างโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ออก แล้วเสียบใหม่ และลอง Connect อีกครั้ง&;

   ลง Driver Modem ใหม่อีกครั้ง เสร็จแล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง 

   โทรสอบถาม TOT Contact Center 1100 เพื่อสอบถามสภาพคู่สาย และ Network System ในขณะนั้นว่าปกติหรือไม่

   

 • เหตุใดการใช้งาน ADSL จึงเชื่อมต่อได้ความเร็วต่ำกว่าที่ควร

  คุณภาพการเชื่อมต่อของทุกแพ็กเกจจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยไม่มีการ ต่อพ่วง (ยกเว้น บางแพ็กเกจที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง) บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตของทีโอทีเป็นบริการแบบไม่รับประกันความเร็วในการเชื่อมต่อ ความเร็วในการเชื่อมต่อคือ ความเร็วของ การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของทีโอที ไม่ใช่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่สมัครใช้บริการไว้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะต่ำกว่าความเร็วในการเชื่อมต่อของโครงข่ายอันอาจจะมีผลจากหลายปัจจัย เช่น 

  ISP มี Bandwidth ไม่เพียงพอ 

  ปกติ ISP จะจัดให้มี Babdwidth เพียงพอทั้งภายในและระหว่างประเทศ แต่เมื่อมีการขยายตัวสูง เช่น โปรโมชั่น หรือเคเบิลใยแก้วขาด อาจจะทำให้ Bandwidth ไม่เพียงพอในชั่วโมงคับคั่ง (Peak Hours ซึ่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 - 24.00 น.) 

  ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบแบ่งกันใช้ 
  เมื่อเราเป็นคนเดียวที่ใช้งานอยู่ เราจะได้ Bandwidth เต็มที่ แต่ในความเป็นจริงจะมีผู้ใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก เช่น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ การดูข้อมูลเหตุการณ์สำคัญพร้อมๆ กัน เป็นเหตุให้เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์อาจทำงานช้าลง หรือการที่เส้นทางที่เราใช้มีผู้ใช้พร้อมๆ กันมาก เช่น การใช้ DSLAM 

  สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Download Speed ช้า สาเหตุเกิดจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ ความเร็ว CPU ไม่เพียงพอ หรือเครื่องติดไวรัสหรือ SPAM ส่วนใหญ่มักติดจากเว็บไซต์บางประเภท เช่น เว็บไซต์ภาพโป๊ เป็นต้น
   
  Packet Loss 
  การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ถูกออกแบบมาโดยมีสมมุติฐานว่า Packet บางอัน ไม่สามารถส่งผ่าน จะต้องทำการส่งซ้ำ เมื่อมีเหตุเช่นระบบสื่อสัญญาณหรืออุปกรณ์โครงข่าย หรืออุปกรณ์ ISP ทำงานผิดปกติ ทำให้การส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการส่งใหม่ จึงทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตช้ามาก
   
  Hop Counts, Latency
  เนื่องจากการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะถูกตัดออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่เรียกว่า Packet และ Packet สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง หากผ่านเส้นทางที่ข้อมูลต้องผ่านอุปกรณ์ Router หลายตัวจะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตช้า
   
  ปัญหา Routing 
  การจัด Routing ให้ Packet เดินทางก็มีส่วนทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตช้าหรือเร็ว หาก Router ทำงานไม่เหมาะสมหรือมีปัญหา จะทำให้ข้อมูลถึงปลายทางช้าลง
   
  ปัญหาโครงข่าย
  การใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต้องผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ DSLAM, โครงข่าย IP หรือ ATM ระบบสื่อสัญญาณ Switches, Routers, ISP service (DNS, Security, Mail System), Content Server, ISP Gateway, International Internet Gateway, Global Internet Backbone ดังนั้นเมื่ออุปกรณ์ในโครงข่าย เช่น ระบบสื่อสัญญาณ (SDH, DWDM) หรือ Router/Switches ทำงาน Overload หรือคับคั่ง หรือขยายตัวไม่ทันกับการเติบโตของตลาด หรือพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางกลุ่ม บางพื้นที่ ก็เป็นสาเหตุที่ข้อมูลที่เป็น Packet เดินทางถึงปลายทางช้า

 • บริการ ADSL ของทีโอที สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์อื่นๆ ได้หรือไม่

  สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Fax หรือ โทรศัพท์ได้ค่ะ แต่ไม่รับประกันเรื่องความเร็วในการ Share ใช้งานร่วมกัน

 • อยากทราบค่าธรรมเนียมรวมถึงอัตราค่าบริการในการขอใช้งาน ADSL

  ค่าบริการ ADSL ในอัตราปกติสำหรับลูกค้าที่มีเลขหมายโทรศัพท์ของทีโอทีอยู่แล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียม แรกเข้าใช้บริการ 1,000 บาท/เลขหมาย และค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนตามประเภทของความเร็วที่ขอใช้ดังนี้ 

  ลำดับที่

  ประเภท

  ความเร็ว (Kbps)

  ค่าบริการรายเดือน (บาท)

  1

  TOT Broadband Super

  256/128

  500

  2

  TOT Broadband Silver

  512/256

  700

  3

  TOT Broadband Gold

  1,024/256

  1,000

  4

  TOT Broadband Goldbiz

  1,024/512

  2,700


  สำหรับลูกค้าที่ขอติดตั้งเลขหมายใหม่พร้อมขอใช้งาน ADSL จะต้องเสียค่าติดตั้งโทรศัพท์อีก 3,350 บาท/เลข หมาย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนโมเด็มหรือ Router ลูกค้าสามารถจัดซื้อเองหรือสอบถามจาก ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่ นั้นที่อาจมีจำหน่ายพร้อมกัน
  ในแต่ละพื้นที่อาจมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย/โปรโมชั่นเพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่ของตนรายละเอียดของ อัตราค่าบริการข้างต้นอาจแตกต่างไปจากอัตราปกติผู้สนใจจะใช้บริการควรติดต่อสอบถามรายละเอียด จากเจ้าหน้าที่ ศูนย์ บริการลูกค้าทีโอทีในพื้นที่ของท่านโดยตรงค่ะ

 • ต้องใช้หลักฐานใดประกอบการสมัครขอใช้บริการ ADSL

  การสมัครใช้บริการ ADSL ต้องใช้หลักฐานประกอบดังนี้

   บุคคลธรรมดาใช้หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอใช้บริการ 
   สำหรับบริการ ADSL ที่คู่สัญญาและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละบุคคลกันให้เพิ่มเติมหลักฐาน คือ หลักฐานแสดง การครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า , สัญญาซื้อขายหรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมอบให้ผู้ขอใช้ บริการเป็นผู้ดำเนินการนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 
   สำหรับบริการ ADSL ที่คู่สัญญาและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละนิติบุคคลกัน ให้เพิ่มเติมหลักฐานคือ หลักฐาน แสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้งโทรศัพท์ เช่น สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย

 • เหตุใดบริการ ADSL จึงสามารถให้บริการได้เฉพาะบางเลขหมายเท่านั้น

  ตามปกติการขอใช้งาน ADSL จะมีความพร้อมในการให้บริการได้ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากบ้านผู้ใช้งานไปยังชุมสายโทรศัพท์ที่รับผิดชอบเลขหมายนั้นๆ บางพื้นที่อาจมีขีดจำกัดในเรื่องของสายเคเบิล ทำให้สามารถให้บริการได้ในระยะเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น ในขณะที่บางพื้นที่สามารถขยายรัศมีการให้บริการออกไปได้ถึง 7 กิโลเมตร ทั้งนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับประเภทของความเร็วที่ลูกค้าเลือกขอใช้บริการอีกด้วย