Banner Banner1 banner2
 • เหตุใดบางครั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline จึงต่อติดยาก และมักเกิดอาการสายหลุดบ่อยครั้ง

  ปัญหาการต่ออินเทอร์เน็ตแล้วได้ความเร็วต่ำกว่าที่ควรหรือการเกิดปัญหาสายหลุดบ่อยมักมีสาเหตุได้จาก

  1. การเซ็ตอัพโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานยังไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งอาจมีปัญหาเรื่อง Driver ของโมเด็ม

  2. โมเด็มไม่ดี 2.1 สัญญาณจากโมเด็มอ่อน โดยเฉพาะโมเด็ม on board (โมเด็มตัวเล็กๆ ขนาดครึ่งฝ่ามือ แถมมากับ Main Board มักมี Sound on Board หรือ Built in และหรือ VGA on Board หรือ Built in) 2.2 โมเด็มอินเทอนอลบางรุ่นมีปัญหาถ้าใช้กับ CPU ที่ช้ากว่า 200 MHz ถ้า CPU เร็วจะไม่มีปัญหาเนื่องจาก โมเด็มอินเทอนอลบางตัวไม่มีวงจรถอดรหัส จึงต้องใช้ CPU ช่วยถอดรหัสข้อมูล ทำให้ CPU ทำงานช้าลง แต่ถ้าใช้ CPU รุ่นที่มีความเร็วสูงขึ้น จะไม่มีปัญหาเน็ตช้า เช่น สูงกว่า 300 MHz

  3. สายโทรศัพท์อาจมีสัญญาณรบกวนทำให้ต่อติดยาก ต่อติดแล้วหลุดง่าย หรือต่อได้ความเร็วต่ำกว่าที่ควร เช่น แทนที่จะได้ 50.6 Kbps ก็อาจได้ 32 Kbps ถ้าทำได้ไม่ควรพ่วงสายโมเด็มกับโทรศัพท์พร้อมๆ กัน ถ้าจะใช้โม เด็มก็ให้ถอดสายโทรศัพท์ออก ถ้าต่อโทรศัพท์ให้ถอดสายโมเด็มออก, ให้ต่อสายโทรศัพท์จากกล่องกันฟ้าที่ ติดตั้งไว้จนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์สั้นที่สุด, ตรวจดูว่าจุดต่อสายโทรศัพท์เป็นสนิมหรือไม่ถ้าเป็นสนิมก็เปลี่ยน จุดนั้นและทำความสะอาดจุดต่อสายโทรศัพท์ให้สะอาด จุดไหนบัดกรีได้ก็ให้บัดกรี
       ( 3.1 )  วิธีการทดสอบว่าสายโทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนหรือไม่ ให้ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ ถ้ามี เสียงซู่ซ่าหรือเสียงเบากว่าปกติก็แสดงว่าอาจจะมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ ลองเอาเครื่องโทรศัพท์ เครื่องนี้ไปต่อกับสายโทรศัพท์เบอร์อื่นเพื่อดูว่าเป็นเหมือนกันหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้แจ้งเหตุเสียผ่านเลขหมาย 1177 ตามด้วยเบอร์ที่มีปัญหาทั้ง 9 ตัว

  4. การต่อสายผ่านตู้ชุมสายในบ้านหรือที่ทำงาน(ตู้PABX)ก็อาจทำให้ความเร็วลดลงได้ (ถ้าทำได้อย่าต่อโมเด็ม ผ่านตู้ PABX)

  5. โมเด็มของ ISP/ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีปัญหา กรณีนี้จะวิเคราะห์ยากเพราะที่ ISP มีโมเด็มเป็นร้อยหรือพันเครื่อง ต้องให้ ISP ตรวจสอบและดูแลเอง อาจต้องแก้ไขโดยเปลี่ยน ISP 
  6. มีคนใช้บริการ ISP ที่เรากำลังใช้งานอยู่พร้อมกันจำนวนมาก (ปริมาณการใช้ Traffic บนโครงข่ายขณะนั้นสูง) สายก็ยิ่งหลุดง่ายหรือเชื่อมต่อได้ความเร็วต่ำ แก้ไขได้โดยเปลี่ยนช่วงเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นช่วงเวลาอื่นที่คนใช้งานน้อย เช่น ตอนดึก หรือเช้าตรู่ 

  7. หากโทรศัพท์เลขหมายนั้นใช้บริการรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting) อยู่ จะเป็นสาเหตุให้สายหลุดบ่อย เนื่องจากโมเด็มจะ Disconnect เมื่อมีผู้เรียกเข้ามาจึงควรทำการยกเลิกการใช้บริการรับ สายเรียกซ้อน ชั่วคราว (# 4 3 #), หากใช้บริการโอนหมายเลข (Call Forwarding) ก็ควรทำการยกเลิกชั่วคราว (# 2 1 #) และหากใช้บริการสนทนา 3 สายก็ควรแจ้งยกเลิกบริการ 

  8. ตรวจดูให้แน่ว่าเบอร์โมเด็มของ ISP ที่ต่อเข้าไปรองรับ V.90 56 K technology เช่นเดียวกับโมเด็มของเรา ที่ต้องใช้ V.90 หากโมเด็มของเราเป็น 33.6 Kbps ก็ต้องเลือกเบอร์ของ ISP ที่รองรับ 33.6 Kbps 

  9. ปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ รวมทั้ง Internet Browser

 • หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการเรียกจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีรหัสพื้นที่เหมือนกัน จะเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออย่างไร

  หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหมายเลข 1222 จะเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ แต่หากเป็นการเชื่อมต่อผ่านหมายเลข 9 ตัว จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

   หากเลขหมายที่หมุนโมเด็มเพื่อเชื่อมต่อนั้นเป็นเลขหมายที่มีรหัสพื้นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับโทรศัพท์ที่ กำลัง ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ หรือหากผู้ใช้งานอยู่ในนครหลวงที่มีรหัสพื้นที่เป็น 02 ซึ่งประกอบด้วย สมุทรปราการ กทม. นนทบุรี และปทุมธานี เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยหมุนโมเด็มไปยังเลขหมายที่อยู่ใน จังหวัดเหล่านี้ก็จะเสียค่าโทรศัพท์เป็น อัตราค่าโทรภายในท้องถิ่น ครั้งละ 3 บาทเช่นกัน 

   หากเลขหมายที่หมุนโมเด็มเพื่อเชื่อมต่อนั้นเป็นเลขหมายในภูมิภาคหรือเป็นเลขหมายที่อยู่คนละจังหวัด กับโทรศัพท์ที่กำลังใช้งานอินเทอร์เน็ต ถึงแม้จะมีรหัส พื้นที่เหมือนกัน เช่น ชลบุรีและฉะเชิงเทราที่มีรหัสพื้นที่ 038 เหมือนกัน แต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะต้องเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราค่าโทรทางไกลตามอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่ กับระยะทางและช่วงเวลาที่ใช้งาน ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์ประจำที่เพื่อพูดคุยกัน

 • จะตรวจสอบค่าใช้โทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline จากใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่

  การใช้งานโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline 1222 ในใบแจ้งหนี้รายเดือนจะไม่ได้แยกเป็น รายการ ใช้โทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ให้เห็น แต่ได้รวมเป็นจำนวนครั้งในการใช้โทรศัพท์ไว้ในรายการเดียว กับค่าใช้โทรศัพท์ภายในพื้นที่ค่ะ

 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเกิด Error 767 จะแก้ไขได้อย่างไร

  หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1222 แล้วเกิด Error 767 : The connection failed because the modem or other connecting device failed / The modem could not be found. ให้ดำเนินการตรวจสอบดังนี้

   ให้ตรวจสอบปัญหาของ Modem ตามวิธีการเดียวกับ Error 680 หากพบปัญหาอาจต้องมีการติดตั้ง Driver Modem ใหม่ 

   นอกจากนี้ลูกค้าควรตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยใช้งาน ADSL มาก่อนหรือไม่ ซึ่งเมื่อยกเลิก ADSL แล้วกลับมาใช้อินเทอร์เน็ตแบบ Dial up อาจยังไม่ได้ถอดสายหรืออุปกรณ์พวก Splitter ออก

 • เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วต่อติดยากเกิด Error 718 จะแก้ไขอย่างไร

  เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือต่อติดยาก เกิด error 718 : The connection was terminated because the remote computer did not respond in a timely manner. For further assistance, clock More Info or search Help and Support Center for this error number. นั่นหมายถึง ขณะนั้นระบบหรืออุปกรณ์ให้บริการของ ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำลังมีปัญหา ลูกค้าต้องหยุดใช้งานชั่วคราว รอจนกว่าระบบจะได้รับการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

  หมายเหตุ
  ข้อความที่ต่อท้าย Error 718 อาจเป็นข้อความอื่นทั้งนี้แล้วแต่ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ

 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเกิด error 691 เกิดจากสาเหตุใดบ้าง

  กรณีเกิด error 691 : username and/or password was invalid on the domain name มีสมมุติฐานดังนี้ 

   ให้ตรวจสอบ username และ password ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ค่า username จะต้องตามท้ายด้วย @totonline.net เสมอ หากไม่ใส่ ก็จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบ 

   ให้ทบทวนข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ หาก username ยาวเกินกว่า 9 ตัว ก็หมายความว่าระบบการลงทะเบียนจะยอมรับข้อมูลไว้ได้เพียง 9 ตัวเท่านั้น ส่วนค่า password ระบบจะยอมรับไว้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ตัว

   อีกกรณีอาจเกิดจาก ขณะนั้นมีการเรียกเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบ Username และ Password ทำงานไม่ทัน แจ้งเป็น error 691 แต่จะเป็นปัญหาในบางครั้งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เรียกเข้าใช้งาน

   อาจเกิดจากไอคอนที่ใช้งานในการเชื่อมต่อมีอาการค้าง (Hang) ต้องลองลบทิ้ง แล้วสร้างไอคอนใหม่

 • เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเกิด Error 680 หรือ Eror 678 จะแก้ไขอย่างไร

  หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline 1222 แล้วเกิด Eror 680 : No Dial Tone หรือ Eror 678 : The computer you are dialing into is not answering. Try again later. 

  1. ในเบื้องต้นผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณการใช้งานผ่านเลขหมาย 1222 หรือไม่ โดยยกหูขึ้นแล้วกดไปที่เลขหมาย 1222 ฟังเสียงในสาย หากดังเสียงติ๊ดแหลมเป็นสัญญาณแฟกซ์ของ โมเด็ม ก็แสดงว่าสายโทรศัพท์นั้นปกติ แต่หากดังเป็นเป็นเสียงตู๊ดถี่เหมือนสัญญาณไม่ว่าง หรือเงียบสนิท ให้แจ้ง เหตุขัดข้องผ่านงานรับแจ้งเหตุเสีย โดยกดโทรศัพท์ทีโอทีไปที่เลขหมาย 1177 ตามด้วยเลขหมายที่มีปัญหา ทั้ง 9 ตัว

  2. กรณีทดสอบสายแล้วได้ยินเสียงเป็นสัญญาณแฟกซ์ของโมเด็มตามปกติ ให้ตรวจสอบช่องที่เสียบสาย โทรศัพท์ว่าถูกต้องหรือไม่ตามปกติโมเด็มภายใน (Internal Modem) แบบที่เป็นการ์ดจะต้องต่อสายโทรศัพท์ เข้าที่ ช่อง Line ซึ่งด้านหลังโมเด็มจะมี 2 ช่อง เขียนว่า Line กับ Phone ช่อง Line ใช้ต่อสายของทีโอทีเข้าที่ ช่องนี้ ส่วนช่อง Phone ใช้ต่อสายเข้าเครื่องโทรศัพท์ เพื่อใช้ในกรณีเมื่อไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ก็ยัง สามารถใช้งานได้ สำหรับโมเด็มภายนอก (External Modem) บางยี่ห้อที่ไม่ได้เขียนระบุไว้จะเสียบที่ช่องไหน ก็ได้ อีกทั้งให้ตรวจสอบสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้าโมเด็มว่าแน่นหรือไม่ 

  3. กรณีที่คอมพิวเตอร์มีหรือเคยมีโมเด็มต่ออยู่หลายตัว ต้องตรวจสอบการเลือกใช้ Software Modem หรือเลือกชื่อโมเด็มที่ใช้ Dial ให้ตรงกับที่ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ตรวจสอบสถานะของโมเด็ม (Diagnostic) ที่เลือกใช้ว่า ทำงานปกติหรือไม่ โดยเข้าไปที่เมนู Control Panel ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Phone and Modem Options จะมีหน้าต่างเล็กๆ ที่ประกอบด้วยแท็ปดังนี้ 1) แท็ป Dialing Rules จะต้องแสดงค่า New Location เป็น Thailand 66 หากเป็นค่าอื่นให้คลิก Edit และเปลี่ยนค่าให้ถูกต้อง และเมื่อคลิกปุ่ม Edit จะเห็นตรง Dialing Using ให้เลือกเป็น Tone ไม่ใช่เลือกเป็น Pulse 2) แท็ป Modem ตรงช่อง Modem ต้องมีชื่อ Modem ปรากฏและตรงคำว่า Attached To ต้องปรากฏคำว่า COM1 หรือ COM2 หรือ COM... แล้วให้คลิกที่ชื่อโมเด็มนั้น เลือกปุ่ม Property จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้กดตรงแท็ป Diagnostics จะต้องมี Modem Information ปรากฏขึ้นมา ให้ตรวจสอบต่อโดยคลิกปุ่ม Query Modem จะมีรายละเอียดของ Command และ Response ให้เห็น ไม่ต้องสนใจว่าเป็นค่าอะไร เพียงเป็นค่าขึ้นมาให้เห็นหลายๆ บรรทัดก็ถือว่าสถานะโมเด็มปกติ 3) แท็ป Advanced ไม่มีค่าใดต้องตรวจสอบ

  4. ให้ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ที่หมุนโมเด็มว่าเป็น 1222 หรือไม่ โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนที่สร้างไว้ จะปรากฏกรอบหน้าต่างขึ้นมา มีค่า Username และ Password ที่ได้คีย์ไว้ ให้ดูตรงช่อง Dial ต้องเป็นเลขหมาย 1222 หากเป็นเลขหมายอื่นให้คลิกตรงปุ่ม Property จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา คลิกที่แท็ป General ตรงช่อง Phone Number ให้ใส่เลขหมาย 1222 โดยตรงช่อง Area Code ต้องไม่มีค่าใดปรากฏ

 • ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline ได้อย่างต่อเนื่องหลายวัน พบ Error 676 ทุกครั้ง จะแก้ไขได้อย่างไร

  หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline 1222 แล้วเกิด Error 676 : The line is busy 

  ให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณการใช้งานผ่านเลขหมาย 1222 หรือไม่ โดยยกหูขึ้นแล้วกดไปที่เลขหมาย 1222 ฟังเสียงในสาย หากดังเสียงติ๊ดแหลมเป็นสัญญาณแฟกซ์ของ โมเด็ม ก็แสดงว่าสายโทรศัพท์นั้นปกติ แต่หากดังเป็นเสียงตู๊ดถี่เหมือนสัญญาณไม่ว่างดังที่เกิด Error อาจหมายถึงว่า ขณะนั้นการเรียกเข้าใช้งานคู่สายเต็มจึงได้ยินเป็นเสียงสัญญาณไม่ว่าง แต่หากทดสอบซ้ำในช่วงเวลาถัดไป หรือวันถัดไปยังคงได้ยินเป็นสัญญาณไม่ว่างซ้ำอยู่เช่นนั้นอีก ก็น่าจะเป็นปัญหาที่ชุมสาย ให้แจ้งเหตุขัดข้องผ่านงานรับแจ้งเหตุเสีย โดยกดโทรศัพท์ทีโอทีไปที่เลขหมาย 1177 ตามด้วยเลขหมายที่มีปัญหา ทั้ง 9 ตัว

 • ใช้บริการเสริม SPC เพื่อล็อกการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก จะสามารถใช้งาน TOTonline ได้หรือไม่

  หากเจ้าของเลขหมายได้ใช้บริการจำกัดการโทรออกเพื่อล็อกการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก บริการนี้ สามารถยกเลิกการใช้บริการชั่วคราวได้ด้วยตัวเอง โดยการกดรหัสเพื่ออกจากบริการ จึงไม่มีปัญหาหากจะใช้งาน อินเทอร์เน็ตผ่านเลขหมาย 4 ตัว เช่น 1222 ภายหลังการกดรหัสเพื่อออกจากบริการแล้วให้ทดสอบสัญญาณการใช้ งานอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์นั้น โดยให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้น กดเลขหมาย 1222 ฟังเสียงในสายกรณีจะเล่นเน็ตผ่าน เบอร์หมุนโมเด็มที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ได้ตามปกติ จะได้ยินเสียงแฟกซ์ของโมเด็มดังอยู่ในสาย แต่หากฟังแล้วเงียบ สนิท แสดงว่าไม่มีสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็ให้ลองกดรหัสปลดล็อกบริการจำกัดการโทรออกอีกครั้งตาม วิธีการแล้วค่อยกดเลขหมาย 1222 เพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง

 • การต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline ไม่ติดจะต้องเสียเงินหรือไม่/เหตุใดบิลค่าโทรศัพท์รายเดือนจึงสูงผิดปกติทั้งที่ใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง

  การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มด้วยวิธีการ Dial up ตามปกติจะต้องเสียค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ให้ บริการ หรือ ISP รวมทั้งต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อครั้งละ 3 บาท ยกเว้นบริการ TOTonline ของทีโอที ที่ผู้ใช้ บริการไม่ต้องเสียค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้มีการเซ็ตค่าในการ ใช้งานไม่ถูกต้อง โมเด็มหรือสายโทรศัพท์ที่ใช้งาน มีปัญหา หรือ ISP รายนั้นมีปัญหาในการให้บริการก็จะทำให้บิลราย เดือนมีค่าใช้โทรศัพท์สูงผิดปกติได้

  ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตพึงทราบว่าการต่ออินเทอร์เน็ตไม่ติด ต่อติดยาก หรืออาการสายหลุด อาจส่งผลให เสีย ค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อไปแล้ว วิธีสังเกตให้เปิดเสียงโมเด็มเอาไว้เพื่อให้ได้ยินว่าขณะนั้นโมเด็มกำลังทำอะไรอยู่ ทุกครั้งเวลาที่เครื่องกำลังหมุนโมเด็มเพื่อเชื่อมต่อไปยัง ISP ให้ฟังเสียงของโมเด็มว่ามีการเชื่อมต่อหรือไม่ หากมีเสียง ติ๊ดแหลมที่เป็นการคุยกันระหว่างโมเด็ม 2 ตัว (ต้นทางกับปลายทาง) เริ่มขึ้นเมื่อใด ก็แสดงว่าขณะนั้น ผู้ใช้บริการได้ เสียเงินค่าโทรศัพท์ไปแล้ว แต่หากกรณีเป็นสายไม่ว่าง ได้ยินเสียงเป็นสัญญาณตู๊ดๆ สั้นถี่ เหมือนเวลาที่โทรศัพท์ไป หาคนอื่นแล้วสายไม่ว่าง อย่างนั้นก็ยังไม่เสียค่าบริการ 

  ในกรณีที่ได้เชื่อมต่อเข้าไปแล้ว ได้ยินเสียงโมเด็มสื่อสารกันแล้วสายเกิดหลุดขณะยังต่อไม่ติด ตามปกติ โปรแกรมจะถามว่าจะให้หมุนโมเด็มซ้ำหรือไม่ ถ้าผู้ใช้บริการ เซ็ตให้หมุนโมเด็มอัตโนมัติจนกว่าจะติด แล้วเกิดอาการ หลุดเวลาที่โมเด็มสื่อสารกันอีก ก็จะต้องเสียเงินค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อไปอีกหลายครั้ง วิธีแก้ไข ให้หยุดการเชื่อม ต่อและยกเลิกการหมุนโมเด็มแบบอัตโนมัติหรือ Redial

 • ขอทราบวิธีการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งการทำงานของโมเด็มสำหรับ Windows XP รวมถึงการตั้งค่าโมเด็มแบบอัตโนมัติด้วย

  การเซ็ต Property ของตัวไอคอนที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline สำหรับวินส์โดว์ XP มีขั้นตอนดังนี้ 
   Start -> Setting ->Connect to -> Show all connections 
   จะปรากฏไอคอนของอินเทอร์เน็ต TOTonline ที่สร้างไว้ จากนั้นก็คลิกที่ไอคอนที่เราจะเซ็ตค่า คลิกเมาส์ปุ่มขวา จะปรากฏ Shortcut Menu เลือก Properties 

  คลิกเมาส์ไปที่แท็บ General

  1. ในหัวข้อ Connect Using เลือกปุ่ม Configure ตรงส่วน Hardware Feature คลิกเครื่องหมายถูกที่ / Enable hardware flow control / Enable modem error control / Enable modem compression และ / Enable modem speaker เปิด/ปิดลำโพงของโมเด็ม (ถ้าเปิดจะได้ยินเสียงหมุนโทรศัพท์เวลาจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง) และคลิกเม้าส์ที่แท็บ Options

  2. ตรง Dialing Options ให้คลิกทำเครื่องหมายถูกไว้ที่ Choice ต่อไปนี้ด้วย นอกเหนือจากข้ออื่น เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบว่าระบบกำลังทำการเชื่อมต่อ / Display progress while connecting เพื่อให้แสดงความคืบหน้าของการหมุนโมเด็มขณะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เห็นทุกครั้ง / Prompt for name and password... / Prompt for phone number ให้แสดงเลขหมายโทรศัพท์ที่เราจะหมุนโมเด็มกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะพบคำว่า Dialing 1222 ปรากฏให้เห็น เป็นต้น 

  3. ตรง Redial options กำหนดรูปแบบการหมุนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังนี้ / Redial attempts ระบุจำนวนครั้งที่จะให้หมุนโมเด็มซ้ำหรือหมุนอัตโนมัติในกรณีที่สายไม่ว่าง หรือต่อไม่ติด ถ้าตั้งค่าเป็น 1 ก็คือให้หมุนซ้ำ 1 ครั้ง, ตั้งเป็น 5 ก็คือให้หมุนซ้ำ 5 ครั้ง ถ้าตั้งเป็น 0 ก็คือไม่ต้องหมุนซ้ำ / Time between redial attempts ระบุช่วงเวลาระหว่างการหมุนโมเด็มแต่ละครั้ง เช่น 5 seconds หมายถึงว่า การหมุนซ้ำแต่ละครั้งห่างกัน 5 วินาที ถ้าเราตั้งตัวเลขไว้น้อย เช่น 1 second มันจะหมุนซ้ำเร็วเกินไป บางทีอาจสังเกตไม่ทันว่ามันกำลังเชื่อมต่ออยู่ เพราะแค่นับ 1 ก็ผ่านไป 1 วินาทีแล้ว ดังนั้น ถ้าจะดูว่าระบบมันกำลังเชื่อมต่อใหม่อีก ควรตั้งให้มีเวลาสังเกตได้ชัด เช่น 5 seconds / หากใครคลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Redial if line is dropped หมายถึงว่า ถ้าในระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตเกิดอาการสายหลุดแล้วต้องการให้หมุนโมเด็มใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ต้องการให้หมุนใหม่เมื่อสายหลุดก็อย่าคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้

 • การเล่นเกมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต TOTonline จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มหรือไม่

  หากเป็นเกมออนไลน์ที่ให้บริการฟรีก็สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต TOTonline ได้ตามปกติโดยไม่เสียค่า บริการใดเพิ่มอีก แต่หากเป็นเกมออนไลน์ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าใช้บริการก็จะต้องเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการเกม นั้นด้วยจึงจะสามารถใช้งานเกมนั้นได้ตามปกติค่ะ

 • จะขอความร่วมมือทีโอทีในการตรวจสอบหรือค้นหาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ที่ได้ปฏิบัติในทางที่ไม่เหมาะสมได้อย่างไร

  การตรวจสอบหาผู้กระทำผิดที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ไปในแนวทางที่ไม่เหมาะสมหรือสร้างความเสียหาย ให้บุคคลอื่นผ่านรูปแบบของการใช้งานต่างๆ เช่น การตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ด หรือการส่งอีเมล์ผู้เสียหายจะต้องขอความร่วมมือ ไปยังสถานีตำรวจและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ติดต่อผู้ดูแลเว็บบอร์ดหรือเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้กระทำผิดเข้าไปใช้บริการ เพื่อให้ช่วยค้นหา IP Address ตามวันเวลาที่แสดงในเว็บบอร์ดหรือในอีเมล์ที่ส่งมา 
  2. ตรวจสอบที่มาของ IP Address ที่ต้องการว่ามาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใด โดยค้นหาจากเว็บไซต์ http://www.checkdomain.com 
  3. ติดต่อแจ้งความไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ของเจ้าทุกข์เพื่อให้รายละเอียดหลักฐาน เช่น เนื้อหาของกระทู้หรืออีเมล์ ที่แสดงวันเวลาของการใช้งาน 
  4. ขอสำเนารับแจ้งความของสถานีตำรวจนั้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หากพบว่า IP Address นั้นเป็นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทีโอที สามารถติดต่อมาตามที่อยู่ได้ดังนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  5. การแจ้งขอตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลที่ค้นพบ ต้องแนบหลักฐานการรับแจ้งความของสถานี ตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานบัตรประจำตัวของเจ้าทุกข์เพื่อยืนยันตัวตน
  6. การตรวจสอบหาผู้กระทำผิดขึ้นอยู่กับ

   เวลาที่ปรากฏในกระทู้จะเป็นเวลาตามเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเว็บบอร์ด หรือผู้ให้บริการอีเมล์นั้น ซึ่งอาจจะไม่ตรง กับเวลาตามเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงต้องนำหลักฐานการส่งข้อความของผู้กระทำผิดไปเปรียบเทียบ หาข้อมูลของ user ใน log file ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
   ควรรีบติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเร็วที่สุด เพราะข้อมูล log file อาจถูกเก็บย้อนหลังไว้ในช่วงเวลาเพียงไม่ นานหากติดต่อช้าอาจไม่สามารถค้นหาข้อมูลมาตรวจสอบได้

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline สำหรับระบบโทรศัพท์ TDMA ของทีโอที จะเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อในอัตราโทรทางใกล้หรือโทรทางไกล

            หากเป็นระบบโทรศัพท์ TDMA ที่ Base เป็นของระบบโทรศัพท์สาธารณะทางไกลในชนบท เมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต TOTonline จะเสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อเป็นอัตราโทรทางใกล้ครั้งละ 3 บาท แต่หากเป็นโทรศัพท์ TDMA ในระบบอื่น ให้สังเกตบิลรายเดือนเป็นสำคัญ กรณีบิลนั้นคิดค่าใช้บริการภายในพื้นที่ในอัตราครั้งละ 3 บาท เมื่อนำมาใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ก็จะเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราครั้งละ 3 บาทเช่นกัน แต่หากเป็นระบบโทรศัพท์ ที่คิดค่าใช้บริการภายในพื้นที่ในอัตรา/นาทีที่ใช้ เมื่อนำมาใช้งาน TOTonline ก็จะเสียค่าโทรศัพท์ในอัตรา /นาทีเช่น เดียวกัน

 • ระบบโทรศัพท์ไร้สาย WLL ของทีโอทีสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ได้หรือไม่

  ระบบโทรศัพท์ดังกล่าวสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ได้แต่ไม่เหมาะต่อการใช้งาน เนื่องจากจะเชื่อมต่อ ได้ที่ความเร็วต่ำเพราะการออกแบบระบบนี้มาเพื่อใช้งานในการพูดคุยเป็นหลักอีกทั้งผู้ใช้งานจะต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ ในการเชื่อมต่อในอัตราต่อนาทีที่ใช้งานตามคุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ด้วยค่ะ

 • จะมีวิธีป้องกันปัญหาการถูกเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline 1222 ได้อย่างไร

  สามารถติดต่อกรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีที่รับผิดชอบเลขหมายนั้นเพื่อขอระงับการใช้บริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านเลขหมายนั้นค่ะ

 • เหตุใดการใช้บริการอินเทอร์เน็ต TOTonline ของทีโอทีจึงถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้งๆ ที่ไม่เคยติดต่อหรือใช้โทรศัพท์เพื่อโทรต่างประเทศเลย

  หากนิยมการดูภาพประเภทลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศที่มีการเชิญชวนให้ดาวน์โหลดโปรแกรมบาง ประเภท เพื่อจะได้ดูภาพอย่างจุใจโดยไม่ต้องเสียเงิน เมื่อนักท่องเว็บกดปุ่มต่างๆ บนหน้าเว็บนั้นก็อาจทำให้ผู้ใช้ บริการถูกเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ทั้งๆ ที่ไม่เคยกดโทรศัพท์ไปต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม ที่ดาวน์โหลดตามคำเชิญชวนนั้นจะทำหน้าที่ตัดสายการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับ ISP (Internet Service Provider) หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย แล้วไปเชื่อมต่อกับ ISP ในต่างประเทศโดยแทบไม่มี อะไรบอก เหตุ และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในขณะนั้นก็จะต้องเสียค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามระยะเวลาที่ใช้บริการ

 • กรณีย้ายบ้านไปยังที่อยู่ใหม่ หากไม่สามารถย้ายเลขหมายโทรศัพท์เดิมของทีโอทีไปยังที่อยู่ใหม่ได้ จะยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ได้หรือไม่

  การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline สามารถใช้งานผ่านเลขหมายโทรศัพท์ของทีโอทีได้ทั่วประเทศ โดยมี เงื่อนไขและวิธีการใช้งานเหมือนเดิมทุกประการ กรณีย้ายไปยังที่อยู่ใหม่และมีเลขหมายโทรศัพท์ ของทีโอที ให้ใช้งาน ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline ได้ตลอดเวลาค่ะ

 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline เปิดเว็บไซต์ของต่างประเทศจะต้องเสียค่าโทรศัพท์เพิ่มหรือไม่

  บริการอินเทอร์เน็ต TOTonline สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเสียค่าโทรศัพท์ใน การเชื่อมต่อครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ

 • ใช้เลขหมายโทรศัพท์ของทีทีแอนด์ทีอยู่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ได้หรือไม่

  ลูกค้าที่ใช้เลขหมายของทีทีแอนด์ทีสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline 1222 ผ่านวิธีการใช้ Account ที่ทีโอที กำหนดไว้ได้ อาจมีปัญหาการเชื่อมต่อติดยากกว่าเลขหมายของทีโอทีหากมีปัญหาทางด้านการใช้งานที่หนาแน่นในช่วงเวลานั้น

   

 • ทำอย่างไรจึงจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline ได้ความเร็วเต็ม 56 Kbps

  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการ Dial up ผ่านโมเด็ม 56 Kbps นั้น การรับส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์จะมี การสูญเสียสัญญาณไปส่วนหนึ่งเสมอ ยิ่งระยะทางจากบ้านผู้ใช้อยู่ห่างจากชุมสายมากเท่าใด สัญญาณก็จะยิ่งมีความ เร็วที่ลดลงเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีการ Share ความเร็วของการใช้งานตามจำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่นั้นอีกด้วยจึงเป็น ไปได้ยากที่จะทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ความเร็วเต็ม 56 Kbps

 • ต้องการใช้งานอีเมล์ของ TOTonline ผ่านโปรแกรม Outlook ของ Microsoft Office จะต้องมีการเซ็ตค่าอย่างไรเพื่อให้รับ-ส่งเมล์ได้ตามปกติ

  ปัจจุบันทีโอทียกเลิกการให้บริการฟรีอีเมล์ทั้งการใช้งานผ่าน POP (Client) และ Web Mail

 • เหตุใดการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline จึงไม่สามารถเปิดเว็บไซต์บางเว็บได้

  กรณีที่ผู้ใช้งาน TOTonline ในบางพื้นที่ไม่สามารถเปิดเว็บไซต์บางเว็บได้ แต่ในพื้นที่อื่นสามารถเปิดเว็บไซต์ เดียวกันนั้นได้ตามปกติ ให้ลองเซ็ตค่า DNS ดังนี้

   Preferred DNS : 203.113.93.1 
   Alternate DNS : 203.113.93.2

 • หากลืมค่าที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน TOTonline จะสามารถค้นหาข้อมูลนั้นได้อย่างไร

  ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้โดยส่งอีเมล์มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  พร้อมทั้งแจ้ง ข้อมูลดังต่อไปนี้

   เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน 
   Username ที่ได้ลงทะเบียนไว้ (หากจำได้) 
   ชื่อ-นามสกุลที่ได้ลงทะเบียนไว้/div>

   

 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOTonline ผ่าน Account จากวิธีการที่แตกต่างกัน จะทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้ครั้งละ 2 ชั่วโมงเท่ากันหรือไม่

  ทุก Account ที่ทีโอทีกำหนดวิธีการใช้งานผ่านบริการ TOTonline โดยเรียกไปที่เลขหมาย 1222 จะสามารถ ใช้งานได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง เสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ

 • อยากทราบวิธีการใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต TOTonline 1222

  ลูกค้าที่มีเลขหมายโทรศัพท์ของทีโอที สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต TOTonline ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยเสีย ค่าบริการโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเชื่อมต่อและไม่ต้องเสียค่า ใช้บริการอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์ในประเทศและต่างประเทศ วิธีเข้าใช้บริการมีดังนี้

  ใช้ Account ที่ทีโอทีกำหนด

  ผู้ใช้งานสามารถใช้ Common User ซึ่งเป็น Account ที่ ทีโอทีกำหนดไว้นำไปสร้างคอนเน็คชั่นใหม่สำหรับใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกเว็บไซต์ โดยหมุนโมเด็มผ่านหมายเลข 1222 และใช้ 
   
  Username :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Password : totonline
  หรือ
  Username : U89$0y) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Password : j4**9c+p
  หรือ
  Username :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Password : tot1288

  หมายเหตุ - Account ที่ทีโอทีกำหนดไว้นี้สามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายเครื่องในลักษณะ Concurrent User  
   
  การลงทะเบียน (เฉพาะลูกค้าเดิม)

  ปัจจุบันทีโอทีได้ยกเลิกวิธีการลงทะเบียนเพื่อกำหนด Account ที่ต้องการแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าเดิมที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะยังคงสามารถใช้งาน Account นั้นได้ตามปกติ (สามารถใช้งานในขณะนั้นได้เพียง 1 เครื่อง/Account) แต่สำหรับลูกค้ารายใหม่จะสามารถเข้าใช้งานได้ด้วย Account ที่ทีโอทีกำหนดไว้ดังข้างต้น