Banner Banner1 banner2
 • จะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของตู้โทรศัพท์สาธารณะที่มีผู้โทรมาก่อกวนได้อย่างไร

  หากทราบเลขหมายโทรศัพท์สาธารณะที่มีผู้โทรมาก่อกวนอย่างแน่นอนแล้ว ในเบื้องต้นท่านสามารถค้นหาข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์นั้นได้จากระบบการค้นหาเลขหมายทั่วประเทศของบริการ 1133 ได้ที่เว็บไซต์ http://phonebook.tot.co.th หากไม่พบข้อมูลเลขหมายที่ต้องการค้นหา ก็จะต้องติดต่อขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะนั้นๆ เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ตั้งตู้โทรศัพท์เลขหมายนั้นให้ โดยอาจส่งจดหมายอย่างเป็นทางการเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการขอตรวจสอบที่ครบถ้วน หรืออีกวิธีสามารถไปแจ้งความตำรวจเพื่อขอความร่วมมือให้ประสานงานส่งเรื่องไปยังบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบเลขหมายนั้นให้อีกทอดหนึ่งก็ได้เช่นกัน

 • ต้องการให้ทีโอทีย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร

  กรณีที่ต้องการให้ทีโอทีย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะออกจากหน้าบ้านหรือบริเวณที่มีปัญหาในการติดตั้งเพื่อใช้งาน ท่านสามารถส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดความต้องการ จุดติดตั้งตู้โทรศัพท์ที่มีปัญหา พร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอให้ย้ายตู้โทรศัพท์ แล้วส่งไปยังผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นโดยตรงค่ะ

 • ต้องการให้ทีโอทีติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะจะต้องดำเนินการอย่างไร

  พื้นที่ใดที่ยังขาดแคลนตู้โทรศัพท์สาธารณะ เจ้าของพื้นที่หรือตัวแทนชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน หรือหากเป็นสถานที่ราชการ ก็ให้ผู้บริหารของสถานที่ราชการนั้นส่งจดหมายอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายละเอียดความต้องการ เหตุผลความจำเป็น และสถานที่ที่ต้องการให้ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ พร้อมแนบแผนที่แสดงจุดที่ต้องการให้ติดตั้ง แล้วส่งไปยังผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นโดยตรงค่ะ

 • บริษัท ทีโอทีฯ มีมาตรการอย่างไรในการตรวจสอบการทุจริตของพนักงานไขเหรียญจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

  ก่อนพนักงานจะออกไปไขเหรียญ ที่ชุมสายจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำการมอนิเตอร์กล่องไขเหรียญของตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกตู้ตามเส้นทางที่ช่างจะออกไปไขเหรียญในวันนั้น ระบบมอนิเตอร์สามารถตรวจสอบยอดเงินในแต่ละตู้ได้ ซึ่งทางชุมสายจะจัดพิมพ์ข้อมูลยอดเงินออกมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบกับยอดเงินที่นับได้จริงหลังจากการไขตู้นำกล่องใส่เหรียญออกมานับ โดยใช้รหัส (Code) ด้านข้างกล่องใส่เหรียญเป็นตัวตรวจสอบยอดเงินให้ตรงกับกล่องที่จัดพิมพ์ข้อมูลเก็บไว้ก่อนหน้าที่จะส่งพนักงานออกไปไขเหรียญตามเส้นทางนั้นค่ะ

 • โทรศัพท์สาธารณะเสียหรือขัดข้องจะแก้ไขได้อย่างไร

  ท่านสามารถแจ้งเหตุเสียหรือเหตุขัดข้องของโทรศัพท์สาธารณะที่เป็นของทีโอทีผ่านเว็บไซต์ http://tel1177.tot.co.th หรือแจ้งเหตุเสียผ่านเจ้าหน้าที่ TOT Contact Center โดยกดไปที่เลขหมายติดต่อ 1100 หรืออาจใช้โทรศัพท์สาธารณะเครื่องอื่นที่อยู่ในสภาพใช้งานได้/โทรศัพท์บ้านเลขหมายของทีโอทีซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโทรศัพท์ที่เสีย โดยกดไปยังเลขหมาย 1177 ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ใดๆ ก็ได้ 9 ตัวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น เพื่อให้ระบบไปติดยังเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุขัดข้องในพื้นที่นั้น โดยผู้แจ้งต้องจดรหัสข้างตู้ของโทรศัพท์สาธารณะที่ขัดข้องนั้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแจ้งด้วยค่ะ

 • อยากทราบอัตราค่าบริการโทรศัพท์สาธารณะของทีโอที

  โทรศัพท์สาธารณะเลขหมายของทีโอที ผู้ใช้บริการจะเสียค่าโทรทางใกล้หรือโทรภายในพื้นที่เดียวกันในอัตรา 1 บาท/3 นาที (เว้นแต่จะมีโปรโมชั่นในบางช่วง) หากใช้บริการโทรทางไกลหรือโทรเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะมีอัตราค่าบริการที่แตกต่างกัน ตามระยะทางและช่วงเวลาที่โทรค่ะ