Banner Banner1 Banner2
TOT e-Market

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ศูนย์รวมการซื้อ / ขาย สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการชำระและรับชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการแก่บุคคลทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการซื้อ/ขาย สินค้า/บริการ

ประโยชน์ TOT e-Market

ผู้ขาย (Merchant)
ตั้งร้านง่าย ใช้ทุนน้อย
ไม่ต้องจ้างคนเฝ้าหน้าร้าน
เพิ่มโอกาสการขยายตลาด เพราะขายบนเว็บ จึงขายได้ตลอดเวลา
ผู้ซื้อ (Buyer)
เลือกซื้อสินค้า/บริการ ได้สะดวก รวดเร็ว เพราะจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย
ซื้อสินค้า/บริการ ในราคาถูก เพราะสามารถเปรียบเทียบราคาของผู้ขายได้ง่ายขึ้น

TOT e-Market เหมาะกับ

1. ร้านค้า (Merchant) ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย หรือขยายตลาด โดยใช้ทุนน้อย
2. ผู้ซื้อ (Buyer) ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว
คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกบริการ TOT e-Market

ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ซื้อ (Buyer) บุคคลธรรมดา(Person)
ร้านค้า (Merchant)

ต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อ (Buyer) ก่อน จึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกร้านค้า (Merchant) ได้ในนาม
    - บุคคลธรรมดา (Person) หรือ
    - นิติบุคคล (Juristic Person)


อัตราค่าบริการ
1.กรณีซื้อสินค้า/บริการ ราคาขึ้นอยู่กับสินค้า/บริการ ที่ซื้อ
2.กรณีเช่าร้านค้า หรือ เช่าพื้นที่และลงโฆษณา

อัตราค่าเช่าร้านค้าบน www.tote-market.com
(อัตราค่าธรรมเนียมร้านค้าบน www.tote-market.com)

แพ็กเกจค่าเช่าร้านค้า

Silver

Gold

Platinum

399 บาท / ปี*

850 บาท / 6 เดือน*

1,100 บาท / 6 เดือน*

-

1,490 บาท / ปี*

1,990 บาท / ปี*

หมายเหตุ : * อัตราข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


อัตราค่าเช่าพื้นที่และลงโฆษณาบนเว็บไซต์ TOT e-Market (www.tote-market.com)
(อัตราค่าโฆษณาบน www.tote-market.com)

ตำแหน่ง
พื้นที่โฆษณา (Pixels
หน้าที่แสดงโฆษณา
ราคา (บาท/เดือน)*
A 0-1
670 X 245
ทุกหน้า (แบบวน)
1,500
A2
300 X 165
หน้าแรก
800
A3
300 X 165
หน้าแรก
800
A4
175 X 92
หน้าแรก
500
A5
175 X 92
หน้าแรก
500
A6
175 X 92
หน้าแรก
500
A7
175 X 92
หน้าแรก
500
A8
300 X 165
หน้าแรก
500
A9
670 X 100
หน้าแรก
500
BE-1
175 X 92
สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ติดด่อเรา, คำถามที่พบบ่อย
500
BE-2
175 X 92
สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ติดด่อเรา, คำถามที่พบบ่อย
500
BE-3
175 X 92
สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ติดด่อเรา, คำถามที่พบบ่อย
500
Level 1
142 X 142
สินค้าโปรโมชั่น
200
Level 2
55 X 55
สินค้าโปรโมชั่น
100
Level 1
142 X 142
สินค้ามาใหม่
200
Level 2
55 X 55
สินค้ามาใหม่
100
Level 1
142 X 142
สินค้าแนะนำ
200
Level 2
55 X 55
สินค้าแนะนำ
100

 หมายเหตุ : * อัตราข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


สมัครสมาชิก TOT e-Market
กรณีสมัครสมาชิกผู้ซื้อ (Buyer) ให้ไปที่ www.tote-market.com คลิกสมัครสมาชิก
กรณีสมัครสมาชิกร้านค้า (Merchant) ให้สมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อ (Buyer) ตามข้อ 1 ก่อน แล้วนำ Username และ Password ที่ได้รับไปใช้สมัครสมาชิกร้านค้าได้ที่ www.tote-market.com


วิธีการใช้บริการ TOT e-Market
  • ซื้อสินค้า / บริการ, ติดต่อเช่าร้านค้าบนเว็บไซต์, เช่าพื้นที่และลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ได้ที่ www.tote-market.com

วิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ TOT e-Market
  • สมาชิกผู้ซื้อ  (Buyer) : ชำระค่าสินค้า/บริการ ตามวิธีที่ตกลงกับผู้ขาย หรือ ชำระผ่านช่องทางชำระเงินออนไลน์ของ ทีโอที
    (TOT e-Payment*)
  • สมาชิกร้านค้า  (Merchant) : การชำระค่าเช่าร้านค้า และ ค่าโฆษณา

กรณีเป็นสมาชิกร้านค้า Merchant) ในนามนิติบุคคล
alt ชำระได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ ตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับลูกค้านิติบุคคล ในการชำระค่าบริการ TOT e-Market ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ได้ที่ 
    www.tote-market.com คลิก ร้านค้า TOT > TOT payment shop > นิติบุคคล
  2. กรอกแบบฟอร์มฯ ในข้อ 1 แล้วนำไปยื่นชำระเงินได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ

กรณีเป็นสมาชิกร้านค้า (Merchant) ในนามบุคคลธรรมดา
  • ชำระผ่านช่องทางชำระเงินออนไลน์ของ ทีโอที (TOT e-Payment)*


หมายเหตุ  : * ช่องทางชำระเงินออนไลน์ของ ทีโอที (TOT e-Payment) มี 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางชำระเงินออนไลน์ของ ทีโอที
(TOT e-Payment) ผ่านบัตรธนาคาร
ธนาคารผู้ให้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่
1
บัตรเครดิต
ทุกธนาคาร
ทุกธนาคาร
2
บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ

สอบถามข้อมูล โทร.1100 TOT contact center (บริการ 24 ชั่วโมง) หรือ โทรศัพท์ 0 2575 5111 และ 0 2575 5444
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.)