Banner Banner1 Banner2

ช่องทางชำระค่าบริการ

เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าเรา ทีโอที ให้คุณเลือกชำระค่าบริการได้หลายรูปแบบหลายสถานที่และหลายวิธีการ 

 1. ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทั่วประเทศ
  โดยชำระเป็นเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่าย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของ
  alt ธนาคารกรุงเทพ alt ธนาคารทหารไทย
  alt ธนาคารกสิกรไทย alt ธนาคารไทยพาณิชย์
  alt ธนาคารนครหลวงไทย alt ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  alt บัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร
 2. เคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์  
  รายละเอียดสินค้าและบริการที่รับชำระเงิน (รายละเอียด)
 3. ชำระทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  โดยชำระด้วยเช็ค หรือตั่วแลกเงิน และธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม "บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)" พร้อมแนบใบแจ้งค่าใช้บริการ
 4. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต
  บริการ TOT บริการ TOT3G
  http://www.toteservice.com http://www.toteservice.com
  http://www.bangkokbank.com 
 5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  โดยติดต่อขอใช้บริการที่ ธนาคารที่คุณมีบัญชีเงินฝาก หรือ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกแห่ง เพื่อแจ้งยินยอมให้หักบัญชี และ กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระ
  บริการ TOT บริการ TOT3G
  alt ธนาคารกรุงเทพ alt ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
  alt ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  alt ธนาคารไทยพาณิชย์
  alt ธนาคารนครหลวงไทย
  alt ธนาคารไทยธนาคาร
  alt ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  alt ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  alt ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
  alt ธนาคารทหารไทย
  alt ธนาคารกรุงไทย
  alt ธนาคารกสิกรไทย
  alt ธนาคารออมสิน
  alt ธนาคารยูโอบี
  alt ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)
  alt ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 6. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
  ติดต่อธนาคาร/บริษัท ที่คุณเป็นสมาชิกบัตรเครดิต ดังนี้
  บริการ TOT บริการ TOT3G
  alt บัตรกรุงศรีอยุธยา  alt ธนาคารกรุงเทพ
  alt บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส  alt ธนาคารไทยพาณิชย์
  alt ธนาคารซิตี้แบงค์  alt บัตรกรุงไทย
  alt บัตรกรุงไทย  alt บัตรเซ็นทรัลคาร์ด
  alt ธนาคารไทยพาณิชย์  alt บริษัทเทสโก้คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  alt บริษัทไดเนอร์คลับ  alt บัตรกรุงศรีอยุธยา
  alt ธนาคารกสิกรไทย  alt บัตรเฟิร์สชอยส์
  alt บริษัทเทสโก้คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  alt ธนาคารกรุงเทพ
  alt ธนาคารรยูโอบี
  alt บัตรเซ็นทรัลคาร์ด
  alt บัตรเฟิร์สชอยส์
 7. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  โดยชำระเป็นเงินสด เฉพาะใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบัน ได้ที่
  บริการ TOT บริการ TOT3G
  alt ธนาคารกสิกรไทย alt ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  alt ธนาคารกรุงเทพ alt ธนาคารยูโอบี
  alt ธนาคารกรุงศรีอยุธยา alt ธนาคารกรุงไทย
  alt ธนาคารไทยพาณิชย์ alt ธนาคารทหารไทย
  alt ธนาคารยูโอบี alt ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  alt ธนาคารกรุงไทย alt ธนาคารธนชาต
  alt ธนาคาทหารไทย alt ธนาคารออมสิน
  alt ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย alt ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  alt ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตอร์ (ไทย) alt ธนาคารออมสินแลนแอนด์เฮ้าส์
  alt ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  alt ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  alt ธนาคารธนชาต จำกัด
  alt ธนาคารออมสิน
  alt ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  alt ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 8. ชำระผ่านเครื่อง ATM
   บริการ TOT  บริการ TOT3G
   alt ธนาคารกสิกรไทย
   alt ธนาคารกรุงเทพ
   alt ธนาคารไทยพาณิชย์
  alt ธนาคารทหารไทย
 9. ชำระผ่านเครื่อง Telephone Banking
  บริการ TOT บริการ TOT3G
  alt ธนาคารกสิกรไทย
  alt ธนาคารกรุงเทพ
   
 10. ชำระผ่านตัวแทน
  โดยชำระเป็นเงินสด เฉพาะใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบัน
  บริการ TOT บริการ TOT3G
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  ทรู มันนี่ ทรู มันนี่
  PAY AT POST (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) PAY AT POST (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)
   mPAY  mPAY
  Tesco Lotus
 11. ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ
  ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันธนาคารทหารไทย