Instagram

ประโยชน์การใช้ FTTx

26 กันยายน 2559 | fiber2u > รู้จัก Fttx กันก่อน

 

 

 

Faster Speed
สามารถรองรับความเร็วในการ Download/Upload ได้ถึง 100Mbps ไม่มีข้อจำกัดของการใช้งานทุกรูปแบบ

 


 

 

 


Reliability
ความเสถียรของการเชื่อมต่อที่สูงขึ้นรองรับการใช้งานข้อมูลประเภท Real-time Interactive เช่น Voice Over IP หรือ Video conference

 


 

 

 

 

Multiple Access
รองรับการใช้งานพร้อมๆกันได้อย่างไม่จำกัด เช่น การ Download, Game online, Video streaming, Smart TV

 


 

 

 

 

Security
สามารถป้องกันการรบกวนสัญญาณจากคลื่นวิทยุประเภทต่างๆทำมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าการเชื่อมต่อด้วย Cable ประเภทอื่นๆ

 

 

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 12876