Instagram

รู้จัก FTTx กันก่อน

27 กันยายน 2559 | fiber2u > รู้จัก Fttx กันก่อน

 

ชีวิตที่ต้องอยู่กับดิจิทัล อินเทอร์เน็ตที่ใช้ จะต้องมีความเสถียรและตอบสนองในการใช้งาน ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ หลายเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันที่นิยมใช้กัน ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านใยแก้วนำแสง  เรามาทำความรู้จักกับคำว่า อินเทอร์เน็ตผ่านใยแก้วนำแสง หรือ FTTx ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้งาน

เรามารู้จัก FTTx กันก่อน

FTTx ย่อมาจาก Fiber to the x ซึ่งเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สายใยแก้ว Fiber Optical แทนสายโลหะทองแดง ลากสายตรงถึงบ้าน ซึงคุณภาพ และความเร็วในการ รับ-ส่ง สัญญาณ สูงกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาที่เราใช้กันในระบบ ADSL หลายเท่า


FTTx คำว่า x ที่เราเห็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้น หมายยถึงสถานที่ ที่ใยแก้วนำแสงไปถึงจุดจุดนั้น ตัวอย่างเช่น หากเข้าไปถึงบ้าน ก็จะเรียกว่า FTTH (Home) ถ้าเข้าไปถึงตึก ก็จะเรียกว่า FTTB (Building) และ ถ้าเข้าไปถึงสำนักงานจะเรียกว่า FTTO (Office) เป็นต้น

 การเชื่อมต่อใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) คุณภาพสูงที่สามารถรองรับระดับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 100Mbps. ด้วยเทคโนโลยี Fiber-to-Home ที่ยกระดับคุณภาพของโครงข่ายการให้บริการเป็นใยแก้วนำแสงตั้งแต่ Internet Gateway จนถึงสถานที่ใช้งานปลายทางโดยไม่ผ่านการเปลี่ยนประเภทโครงข่าย เพื่อความมั่นใจในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 26556