Instagram
โปรโมชั่น : Y-tel 1234 ถึง 31 ธันวาคม 2561

 

วันนี้ ทีโอที ขยายระยะเวลาโปรโมชั่น Y-tel 1234

ถึง 31 ธันวาคม 2561

โทรทางไกลทั่วไทยด้วยค่าบริการต่ำสุดนาทีละ 50 สตางค์ 

โทรเข้ามือถือทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 ตลอด 24 ชั่วโมง 

กด 1234 + หมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง

                                                                               

          รายละเอียดเพิ่มเติม

         *อัตราค่าบริการขึ้นกับช่วงเวลาที่โทร

 

แพ็กเกจ

วัน

ภาคเวลา

อัตราค่าบริการต่อนาที

โทรเข้าโทรศัพท์บ้าน

วันจันทร์-ศุกร์

07.00 น.- 17.59 น.
18.00 น.- 21.59 น.
22.00 น.- 06.59 น.

1.50 บาท
1.00 บาท
0.50 บาท

วันหยุดราชการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

07.00 น.- 17.59 น.
18.00 น.- 21.59 น.
22.00 น.- 06.59 น.

1.50 บาท
0.75 บาท
0.50 บาท

โทรเข้ามือถือ

 นาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย

 

          ขอสงวนสิทธิ์
          - เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          - ให้บริการในพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้น

 
 
การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 24110