Instagram
ลูกค้าบุคคล
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  โครงการหลวง...น้ำพระทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงประชา

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวง...น้ำพระทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงประชา

27 กันยายน 2560 | ลูกค้าบุคคล

 

               โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ มีจุดกำเนิดจาก ปัญหาของประชาชน พ่อหลวงทรงเล็งเห็น และให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนของพระองค์เสมอ พระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศก็เพื่อที่ได้พบปะ พูดคุย และสอบถามสุขทุกข์ ให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ได้ทรงทราบว่าประชาชนของพระองค์ได้รับความเดือนร้อนในเรื่องใด พระองค์ก็ทรงนำปัญหานั้นมาศึกษาหาทางแก้ไข และก่อกำเนิดเป็นโครงการต่าง ๆ มากมาย ในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศไทย

               วันนี้ ทีโอที อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ลองหาโอกาสท่องเที่ยวเชิงการศึกษา เราจะพาทุกท่านไปชมโครงการต่าง ๆ ของพ่อหลวงในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งท่านจะได้ทราบถึงที่มาของแต่ละโครงการว่ามีจุดกำเนิดจากปัญหาอะไร และพระองค์ได้เข้าช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ด้วยวิธีใด ที่แรกที่เราจะนำทุกท่านไปศึกษา ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

               สถานีเกษตรหลวงอ่างขางตั้งอยู่ใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง เมื่อครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงเยี่ยมราษฎรและได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง ทรงพบกับชาวเขาเผ่ามูเซอ ฐานะยากจน เลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่น ถือเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือนั้น เลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย จากเดิมที่เป็นดอยหัวโล้นแปรสภาพเป็นขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนา สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” ด้วยการวิจัยและพัฒนา พันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด

               แม้ว่าอ่างขางจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใช้เดินทางหลายชั่วโมง แต่อ่างขางก็ยังคงเป็นที่เที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะที่สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ที่นี่มีพืช ผัก ดอกไม้ เมืองหนาวละลานตาให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินตลอดปี ซึ่งที่ดอยอ่างขางด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้ที่นี่สามารถชมทะเลหมอกได้ง่าย และเหมาะกับการปลูกพืชเมืองหนาว บนดอยอ่างขางในช่วงเดือนมกราคมคุณจะสามารถชมความงามของดอกซากุระญีปุ่น ที่ออกดอกมากกว่า 1,000 ต้น ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สวนกุหลาบอังกฤษ และเส้นทางแนวถนนภายในสถานี

 (ภาพจาก Facebook ท่องเที่ยวโครงการหลวง)

สถานที่ท่องเที่ยวภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

• สวนแปดสิบ สวนกลางแจ้งตรงข้ามสโมสรอ่างขางเป็นสวนตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษมีดอกไม้ ไม้ประดับปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ด้านบนยังเป็นลานต้นซากุระญี่ปุ่นจะบานช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม

• สวนหอม เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ต้นหอมหมื่นลี้ มะลิเนปาล ลาเวนเดอร์ ถ้าเดินผ่านสวนจะรู้สึกได้กลิ่นหอมจากพรรณไม้ในสวน

• สวนบอนไซอ่างขาง จัดแสดงพันธุ์ไม้หลากชนิดยุคแรกเริ่มก่อตั้งสถานีในรูปแบบการปลูกเลี้ยงในกระถางแบบบอนไซ นอกจากนี้ยังมีพืชทนแล้ง พืชกินแมลง และสวนหินธรรมชาติจุดชมวิวภายในสถานี

• โรงเรือนดอกไม้ เป็นการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวภายในโรงเรือนมีมุมน้ำตก มุมนั่งเล่นพักผ่อน

• โรงเรือนกุหลาบตัดดอก รวบรวมกุหลาบชนิดตัดดอกสายพันธุ์ต่าง ๆ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ติดกับโรงเรือนเป็นร้านค้าของที่ระลึก จำหน่ายสินค้าของโครงการหลวงและชุมชน

• โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก จัดตกแต่งด้วยผักเมืองหนาวหลายชนิด พืชสมุนไพรของโครงการหลวงให้ได้ชม

• แปลงบ๊วย ต้นบ๊วยที่นี่ปลูกตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงปัจจุบันแตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเย็นสบาย

• แปลงไม้ผลตามฤดูกาล ภายในสถานีฯ อ่างขางมีแปลงไม้ผลเมืองหนาวหลายอย่างให้ได้ชมตลอดทั้งปี เช่น พีช พลับ สาลี กีวี่

 

หมู่บ้านนอแล (ภาพจาก www.angkhangstation.com)

จุดท่องเที่ยวชุมชน

• หมู่บ้านนอแล เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่อง (ดาราอั้ง) ตั้งอยู่ติดกับชายแดนพม่า มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการแต่งการ งานหัตถกรรม สวยงามแปลกตา งานปีใหม่ปะหล่องเดือนเมษายน มีการแสดงฟ้อนนางร้อยเงิน ฟ้อนดาบ

• หมู่บ้านขอบด้ง เป็นชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีการถักหญ้าอิบูแค เป็นกำไลสีสันสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝาก

• ชุมชนชาวจีนยูนนาน ที่บ้านคุ้ม บ้านหลวง บ้านปางม้า มีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว ชา สมุนไพร ผลไม้แห้ง เป็นต้น

กิจกรรมท่องเที่ยว

• ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีบริการจักรยานเช่าติดต่อได้ที่สโมสรอ่างขาง ปั่นชมแปลงเกษตรภายในสถานี

• ขี่ฬ่อชมธรรมชาติ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีการจัดกลุ่มชาวบ้านนำฬ่อมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ขี่ชมสถานที่บริเวณแปลงต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อเช่าขี่ฬ่อได้ที่สถานีฯ อ่างขาง

• เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดินในแปลงปลูกป่าของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งเป็นไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน นักท่องเที่ยวสนใจเดินในเส้นทางของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลก่อนการเที่ยวชมได้

• การดูนก ดอยอ่างขางเป็นสถานที่ดูนกที่มีนกหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่จะมีนกอพยพหาดูยากมายังบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางรวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งชมรม “ ฅนรักษ์นกอ่างขาง ” โดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีข้อมูลไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจดูนกที่อ่างขาง

(ภาพจาก www.angkhangstation.com)

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง 

• พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านยางระหว่างทางขึ้นอ่างขาง พิพิธภัณฑ์มีชีวิตจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวการก่อตั้งโครงการหลวง และโรงงานดอยคำ หยุดทุกวันจันทร์ โทรศัพท์ 053-051021

• อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความสูง 2,285 เมตร เป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย บนยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์มีจุดชม   ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเข้าและจุดชมวิว พระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ดอยผ้าห่มปกมีหมอกปกคลุมจัดและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากและที่น่าสนใจนานาชนิด อาทิ เทียนหาง บัวทอง ผีเสื้อไกเซอร์อิมพิเรียล ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปก ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง เป็นต้น โทรศัพท์  053-453517

 

ขอบคุณภาพ และบทความดีๆจาก

สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง : http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1091

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  : https://thai.tourismthailand.org

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง : http://www.angkhangstation.com/

Facebook ท่องเที่ยวโครงการหลวง : https://www.facebook.com/pg/thairoyalprojecttour

 

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 866