Instagram

คณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 พร้อม ทีโอที - ทรู แถลงข่าวพร้อมที่จะร่วมมือกันเตรียมพร้อมในการที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในวันที่ 28 ต.ค.60 และ ทีโอที รับดำเนินการต่อวันที่ 29 ต.ค.60 เพื่อผู้ใช้บริการหรือลูกค้าประชาชนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

4 กันยายน 2560 | ข่าวประชาสัมพันธ์

         เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคาร 9 บมจ.ทีโอที สนญ.แจ้งวัฒนะ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (สัญญาทรู) และคณะกรรมการกำกับตามมาตรา 43 พร้อมด้วย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ นางณัฎฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย และนายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าวถึงความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวงสิ้นสุดลงและ ทีโอที รับดำเนินการต่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการและประเทศชาติตามแผนที่ บมจ.ทีโอที ได้กำหนดและเสนอ กสทช.เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา

         น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (สัญญาทรู) และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรม การนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน พร้อมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์นครหลวงที่จะสิ้นสุดลงและ ทีโอที รับดำเนินการต่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้ามั่นใจว่าการให้บริการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมิให้มีผลกระทบต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งจากการประชุมร่วมกันครั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลตามมตรา 43ฯ มั่นใจว่าผู้ใช้บริการหรือลูกค้าประชาชนจะสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง ทีโอที และทรู พร้อมที่จะร่วมมือกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเป็นสำคัญ

         น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (สัญญาทรู) กล่าวว่า ในการประชุมได้พิจารณาหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการ มาตรการและการดำเนินการรวมถึงระบบสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ ของทั้ง 2 หน่วยงาน อาทิ การส่งมอบระบบข้อมูลลูกค้า และอุปกรณ์โครงข่ายตามสัญญาร่วมการงานฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและทันที รวมถึงการเตรียมพร้อมให้บริการต่อเนื่องที่จะต้องเป็นไปตามแผนการให้บริการต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาที่ ทีโอที เสนอ กสทช. เพื่อให้บริการโทรศัพท์ประจำที่สมบูรณ์พร้อมให้บริการยิ่งขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าประชาชนได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหารือถึงแผนกระบวนการขั้นตอนในการส่งและรับมอบคืนทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเป็นสำคัญ โดยที่ประชุมได้มีมติข้อหารือใน 4 หลักการ ดังนี้

-หลักการที่ 1 ผู้ใช้บริการต้องได้รับบริการต่อเนื่องโดยไม่ได้รับผิลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานฯ

-หลักการที่ 2 การส่งมอบคืนการครอบครองทรัพย์สินตามสัญญาร่วมการงานฯ

-หลักการที่ 3 การส่งมอบระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้า (Computerized Customer Service System : CCSS)

-หลักการที่ 4 การประชาสัมพันธ์ โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 บมจ.ทีโอที และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จะมีความร่วมกันในการส่งมอบกุญแจเพื่อให้ บมจ.ทีโอที ให้บริการได้ต่อเนื่อง 

 

การแบ่งปันคืนความสุขให้เราเสมอ แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม : 8821